Subsidieregeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen (IDG) blijft in 2017 open!

Er is ook in 2017 nog voldoende budget in het kader van de IDG regeling. Ondanks vele positieve beschikkingen, kan de provincie ook in 2017 innovatieve en duurzame initiatieven honoreren met (maximaal) € 50.000,- subsidie. Ook voordelig voor diegene die in 2016 reeds een aanvraag beschikt hebben gekregen en opnieuw een passende investering willen gaan doen. Zij kunnen 2017 een nieuwe aanvraag doen!

De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers die met vernieuwende projecten bezig zijn welke als innovatief en duurzaam te betitelen zijn. De innovatie- of investeringsprojecten kunnen gericht zijn op een product, productieproces, bedrijfssituatie of -omgeving en moeten een bijdrage leveren aan planet, people en profit.

Subsidiabele kosten zijn:

  • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die worden geactiveerd op de balans van de onderneming)
  • Investeringen in de bouw van prototypes
  • Kosten voor de inzet van eigen uren die toe te rekenen zijn aan de realisatie van het project. Daarbij wordt gerekend met een vast uurtarief van € 50,-
  • De kosten van inhuur van externe expertise

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-. Hierbij geldt dat de laatste twee kostensoorten gezamenlijk maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten mogen bedragen. Heeft u als MKB-er een project op stapel staan met een duurzame inslag, dan willen wij graag zo spoedig mogelijk met u in contact komen om deze te toetsen. Nieuwsgierig? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via info@asbr.nl of bel 088-1260460.