Subsidieregeling COVID 19 maatregelen VTE sector Fryslân verlengd tot oktober 2021!

Provincie Friesland opende medio 2020 de ”Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân”. Begin april 2021 is de uitvoertermijn van de regeling verlengd tot oktober 2021. Er is nog ruim € 380.000,- budget beschikbaar. Er kan met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd voor kosten die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen, extra sanitaire voorzieningen, een online betaalsysteem of een digitaal reserveringssysteem. Ook geldt de subsidie voor bijvoorbeeld het inhuren van een architect of aannemer voor het aanpassen van de inrichting.

Via de regeling kunnen Friese ondernemers uit verschillende sectoren subsidie aanvragen voor het coronaproof maken van haar faciliteiten. Er is veel mogelijk als het gaat om het treffen van 1,5 meter-maatregelen in verband met de coronacrisis. De regeling sluit op 1 oktober 2021, er mogen maximaal 3 aanvragen worden ingediend.

Subsidie

Ondernemers in de horeca, logies, toerisme, sport of reisbemiddeling kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 1.500,- per aanvraag.  Kosten die subsidiabel gesteld kunnen worden zijn kosten voor materiaal en werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen.

Voorwaarden

  • De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020;
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal € 1.000,- bedragen (dus minimaal € 2.000,- aan kosten);
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen;
  • Per onderneming kunnen maximaal drie aanvragen worden ingediend;
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.