Subsidieregeling Covid-19 maatregelen in provincie Groningen verlengd t/m 1 juli 2021!

De regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten om uw bedrijf ‘Corona proof’ te maken. De Anderhalve meter regeling Groningen is bedoeld voor ondersteuning van kleine bedrijven (< 50 medewerkers) en maatschappelijke ondernemers in de Provincie Groningen, voor aanpassingen in het kader van de 1,5 meter economie. Denk bijvoorbeeld aan bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen, een online betaalsysteem of een digitaal reserveringssysteem. Ook geldt de subsidie voor bijvoorbeeld het inhuren van een architect of aannemer voor het aanpassen van de inrichting.

Een voorbeeld is ook de Pure & Clean, die werkt met de zogenoemde ActivePure® Technologie, die in de jaren negentig werd ontwikkeld door NASA om de lucht in ruimtevaartuigen schoon te houden. Monique Alberts vroeg al voor vele ondernemers 50% subsidie aan. De technologie is meer dan 99,9 procent effectief tegen virussen (zoals het coronavirus), bacteriën, schimmels, pollen en ziektekiemen. De technologie is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA), vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, het apparaat valt onder de regeling. De heer Meppelink is een van de tevreden klanten: “De Pure & Clean in mijn kantoor geeft mij een gerustgesteld gevoel dat ik in een zuivere en veilige omgeving werk en dat geldt ook voor mijn klanten. En een mooie bijkomstigheid is dat ASBR Subsidium binnen een week de subsidieaanvraag geregeld heeft; van indiening tot toekenning door de provincie.”

Subsidie

Om ook uw organisatie aan te passen aan de coronamaatregelen, vergoedt de provincie Groningen 50% van de kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-. Laat een van de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium dus tijdig checken of uw bedrijf in aanmerking komt.

Voorwaarden

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19
  • Kosten voor de inhuur van derden voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19

Aanvullend geldt:

  • De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal € 500,- bedragen
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
  • Per onderneming of maatschappelijke organisatie kan maximaal twee maal een aanvraag worden ingediend

Aanvragen is nog mogelijk t/m 1 juli 2021. In totaal is er nog ruim € 968.000,- beschikbaar.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan hier direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.