Subsidieregeling circulaire economie Fryslân nog steeds geopend!

Als MKB-er in Fryslân kunt u nog steeds gebruik maken van de subsidieregeling circulaire economie Fryslân. De regeling is geopend op 12 oktober 2017 en sluit op 31 december 2018, of eerder als het subsidieplafond is bereikt.

U kunt een aanvraag indienen als u als MKB-er in Fryslân een nieuw initiatief heeft op het gebied van circulaire economie. Dit is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Ook een consortium waarvan de leden bestaan uit MKB-ondernemingen kan subsidie aanvragen. Wanneer de aanvrager een consortium is, kan de aanvraag alleen worden ingediend door een MKB-onderneming, die penvoerder en deelnemer is van het consortium.

Thema’s
De projecten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten kunnen worden ingedeeld in een 5-tal thema’s:

  • Landbouw, biomassa en voedsel
  • Kunststoffen en plastics
  • Watertechnologie en nieuwe sanitatie
  • Bouw
  • Maakindustrie

Daarbij moeten de projecten aantoonbaar bijdragen aan bepaalde onderwerpen, te weten:

  • Afvalpreventie
  • Hoogwaardig hergebruik van producten en onderdelen
  • Recycling en cascadering (optimaal benutten) van grondstoffen
  • Stimulering van duurzame energie en / of
  • Stimulering van biodiversiteit

Het resultaat van een project moet een nieuw product of proces zijn voor de aanvrager dat commercieel zal worden vermarkt. Daarnaast is het belangrijk dat het resultaat aantoonbaar innovatief is voor de Friese economie.

Hoogte subsidie
De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000,- per project exclusief BTW. Het minimale subsidie bedrag is € 8.000,-.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.