Subsidiemogelijkheden voor Friese bedrijven die willen investeren in hun medewerkers

Per 1 september zijn er twee nieuwe regelingen geopend speciaal bedoeld voor Friese bedrijven. Deze regelingen zijn bedoeld om deze bedrijven te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Verder moet de regeling ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker stagiairs aannemen door een tegemoetkoming voor stagebegeleiding aan te bieden.  


Subsidieregeling Stageplaatsen Frysl
ân 2020 

Alle Friese ondernemingen en organisaties (m.u.v. overheden) met minimaal één vestiging in Fryslân kunnen gebruik maken van deze regeling. Het doel van de regeling is het stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten. Dit mogen studenten zijn vanuit het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. De student hoeft niet te zijn ingeschreven bij een Friese onderwijsinstelling. 

De overige voorwaarden zijn: 

 • De stagiair verricht zijn werkzaamheden ten gunste van de aanvrager; 
 • Uit de stageovereenkomst blijkt dat de duur van de stage een omvang heeft van minimaal 280 uren; 
 • De activiteit waarvoor een prestatiesubsidie wordt aangevraagd wordt uiterlijk gerealiseerd binnen één jaar na ontvangst van de aanvraag; 
 • De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat hij de kosten voor het uitvoeren van de activiteit waarvoor hij subsidie aanvraagt zelf maakt en betaalt;
 • De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat de activiteit waarvoor hij een prestatiesubsidie aanvraagt op het moment van ontvangst van de aanvraag praktisch uitvoerbaar is gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen; 
 • De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat de verplichting (ondertekende overeenkomst) uiterlijk 4 weken voor aanvraag is aangegaan. 

Er is € 1000,- beschikbaar per stage als het aantal stage uren ligt tussen 280 en 400 uren. Is dit meer dan 400 uur, dan bedraagt de bijdrage maximaal € 1.500,- 

Arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 

Friese ondernemingen die staan ingeschreven bij de KvK kunnen subsidie aanvragen voor investering in (arbeidsmarkt)scholing van werkgevers en werknemers. Het idee hierachter is om de Friese arbeidsmarkt te versterken en in te zetten op een stijgende leercurve waarmee het kennisniveau van de medewerkers wordt vergroot en versterkt. De regeling is bedoeld voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen.  

Subsidie is te verkrijgen voor: 

 • Een scholingsactiviteit van werknemers of medewerkers gericht op het versterken of vergroten van hun inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager of daarbuiten. Daarbij worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet kunnen worden; 
 • Een scholingsactiviteit van een eigenaar of eigenaren van de rechtsvorm van de aanvrager, gericht op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager. 

De overige voorwaarden zijn: 

 • De rechtsvorm van de aanvrager stond op het moment van ontvangst van de aanvraag bij de Kamer van Koophandel ingeschreven; 
 • De rechtsvorm van de aanvrager heeft op het moment van ontvangst van de aanvraag tenminste één bestaande vestiging in Fryslân van waaruit activiteiten worden uitgevoerd; 
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag; 
 • De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat de activiteit waarvoor hij een subsidie aanvraagt op het moment van ontvangst van de aanvraag praktisch uitvoerbaar is gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen, zoals aangegeven op de website van RIVM; 
 • De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat hij de kosten voor het uitvoeren van de activiteit waarvoor hij subsidie aanvraagt zelf maakt en betaalt; 
 • De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat de verplichting (ondertekende overeenkomst) uiterlijk 4 weken voor aanvraag is aangegaan. 

Voor beide regelingen is maximaal € 300.000 beschikbaar. Aanvragen kan t/m 31 december 2020 of totdat het budget is uitgeput.  

Interesse?  

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.