Subsidiemogelijkheden op loon- én begeleidingskosten BBL’er

Groningen op Voorsprong

Voor bedrijven gevestigd in de Provincie Groningen en de Drentse gemeenten AA en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo en Assen is het mogelijk om 20% subsidie te krijgen op de loonkosten van een BBL ’er. Er kan een aanvraag ingediend worden tot 1 januari 2018. Heeft u plannen om BBL’ers in dienst te nemen, heeft u BBL’ers in dienst, of heeft u deze in dienst gehad, dan is het zeker de moeite waard om subsidie aan te vragen. De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn:

  • De BBL’er is gestart na 1 februari 2015 en vóór 1 februari 2018;
  • Subsidiabel zijn de loonkosten van de BBL’er gedurende de eerste twee jaren van de opleiding;
  • De kosten hebben betrekking op een periode die ligt binnen 1 februari 2015 en 1 februari 2018 (aanvraag met terugwerkende kracht is dus ook mogelijk!);
  • De subsidiabele loonkosten zijn gemaximeerd op het wettelijk minimum brutoloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor de overhead, die voor deze persoon geldt.

De subsidie wordt achteraf uitgekeerd en wordt gebaseerd op de werkelijke loonkosten.

Subsidieregeling praktijkleren

Naast de bovenstaand lopende regeling is het voor het schooljaar 2016 / 2017 mogelijk subsidie te krijgen voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een BBL-leerling. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden vanaf 2 juni 2017.

Om in aanmerking te komen, moet er onder andere aan de volgende criteria worden voldaan:

  • De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt;
  • Het moet gaan om een diploma gerichte opleiding die staat geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo);
  • Er dient een geldige praktijkleerovereenkomst te zijn tussen de onderwijsinstelling, de werkgever en de deelnemer;
  • Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700,- per deelnemer per studiejaar bij minimaal 40 begeleidingsweken.

Een subsidieaanvraag kan ingediend worden na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. De begeleiding van HBO studenten in de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving komt ook in aanmerking alsmede het faciliteren van promovendi bij hun promotieonderzoek en technologisch ontwerpers in opleiding voor PDEng.

Interesse en/of deskundig advies? Heeft u een BBL’er in dienst (gehad) of heeft u daarvoor plannen de komende periode? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.