Subsidie voor ondersteuning bij onderzoek naar gevolgen Brexit

Bent u een Nederlandse MKB-onderneming en doet u zaken met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u met een Brexit-voucher subsidie krijgen voor advies over de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming.

De Brexit kan (grote) gevolgen voor u als MKB onderneming hebben. Met de Brexit-voucher kunt u advies inwinnen over alternatieve markten voor de export en / of invoer van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk. Tevens kan er een onderzoek uitgevoerd worden om de gevolgen voor de onderneming op het gebied van onder andere logistiek of het vrije verkeer van werknemers, diensten en goederen te identificeren.

Voor wie?

De Brexit-voucher kunt u aanvragen als u, als Nederlands MKB-onderneming reeds bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk, zijnde Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Hierbij dient de externe deskundige een onafhankelijke deskundige partij te zijn met minimaal drie jaar ervaring en minimaal 5 fte personeel.

Hoeveel subsidie?

De Brexit-voucher voorziet in een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 2.500,- exclusief BTW. Er wordt per MKB-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt maar één Brexit-voucher verstrekt. Er is in totaal een budget van € 3.950.000,- vastgesteld voor de Brexit-voucher (samen met de coaching-, missie-, en kennisvouchers van de regeling Starters International Business).

Interesse?

Wilt u een Brexit-voucher aanvragen of kijken of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.