Subsidie voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân gericht op circulaire economie

Bedrijven die zich willen vestigen in provincie Fryslân of hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling ‘Vestiging en circulaire ondernemerschap Fryslân 2021-2022’. Vanaf 12 juli kan een aanvraag ingediend worden door een bedrijf dat een bijdrage levert aan een meer gesloten grondstoffenketen, een product of productieproces aanbiedt dat circulair is of een product of productieproces aanbiedt met meer inzet van hernieuwbare energie.

Doelgroep

De regeling richt zich op zowel MKB-bedrijven als grootbedrijven met een BV of NV als rechtsvorm die een nieuwe vestiging oprichten in de provincie, een bestaande vestiging verplaatsen naar de provincie of binnen een bestaande Friese vestiging diversificatie toepassen.

Subsidiabele kosten

Enerzijds kan subsidie worden verstrekt op het realiseren van structurele arbeidsplaatsen (min. 5 fte) bij de nieuwe vestiging en anderzijds op kosten voor verbouw van de vestiging, inhuur externe expertise, aanschaf materiaal of duurzame bedrijfsuitrusting in geval van diversificatie. De subsidie betreft respectievelijk € 10.000,- per gerealiseerde arbeidsplaats of 25% van de toegekende subsidiabele kosten.

Subsidie
De subsidie betreft minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,-. Direct bij verlening wordt een voorschot uitgekeerd van 80% van het toegekende subsidiebedrag.

Voorwaarden

  • Er mag geen verplichting zijn aangegaan vóór ontvangst aanvraag. Dat houdt bijvoorbeeld in dat vóór indiening aanvraag nog geen koopovereenkomst mag zijn aangegaan ten aanzien van kavel of pand, de nieuwe onderneming vóór indiening aanvraag nog niet mag inschreven zijn bij KvK en er nog niet gestart mag zijn met fysieke verplaatsing van bedrijfsinventaris;
  • De totale kosten van het project bedragen minimaal € 500.000,- in geval van een nieuwe vestiging;
  • De totale kosten van het project bedragen minimaal € 200.000,- in geval van diversificatie van de bedrijfsactiviteiten;
  • Een arbeidsplaats betreft tenminste 36 uren per week met een looptijd van 12 maanden per arbeidsovereenkomst;
  • Uiterlijk binnen één jaar na subsidieverlening wordt gestart met de realisatie van het project;
  • Realisatie vindt uiterlijk binnen 2 jaar na start project plaats;
  • Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2022 of zolang het budget toereikend is.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking kan komen voor subsidie? Reageer dan nu zodat we daar samen naar kunnen kijken! Andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.