Subsidie voor innoverende Friese ondernemers!

Sinds enkele jaren bestaat er in Friesland een subsidieregeling waarmee de provincie Friese bedrijven een impuls wil geven om de concurrentiekracht te versterken. De provincie ziet innovatie als een belangrijke voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart. Binnenkort zal de subsidieregeling opnieuw open worden gesteld! Wanneer u ondernemer bent in Friesland en op dit moment of zeer binnenkort met een innovatief idee aan de slag wilt, dan zou de Fryslân Fernyt IV regeling iets voor u kunnen zijn.

Aanvragen voor Fryslân Fernyt IV kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2014. De aanvraagperiode is relatief kort, snelle actie is dus geboden. Het loket sluit namelijk alweer op dinsdag 30 september om 12:00 uur.

De regeling richt zich op innovatieve bedrijven welke zich bezighouden met de thema’s:

•             Gezondheid, demografie en welzijn;

•             Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

•             Zekere, schone en efficiënte energie

•             Schone, veilige watervoorziening

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project. Per project is er een minimale bijdrage van € 50.000 en maximaal € 200.000 te verkrijgen. De aanvraagperiode is kort, de mogelijke bijdrage daarentegen zeer interessant. Laat u professioneel begeleiden door adviseurs die de klappen van de zweep kennen. Eerst weten of uw project mogelijk in aanmerking komt? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via e.schoonbeek@asbr.nl of bel 088-1260463.