Subsidie voor innovatieve projecten middels Valorisatie 2018

Innovaties met een duurzame impact voor de regio, mogelijk ook daarbuiten, met een zekere marktpotentie zijn weer subsidiabel. Zodra investeringen bijdragen aan omzet en werkgelegenheid kunt u een bijdrage aanvragen. De regeling is van kracht voor MKB-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen.

Subsidiabele activiteit
Voor subsidie komen projectactiviteiten in aanmerking, die aansluiten bij de specifieke doelstellingen:

  1. Doelstelling C: Meer innovatie en valorisatie in het MKB;
  2. Doelstelling D: Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is gericht op CO2-reductie.

Daarnaast moeten de projectactiviteiten ingaan op:

  • Innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten;
  • Testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken;
  • Verhoging van omzetaandeel van nieuwe of vernieuwende producten of diensten;
  • Projectresultaten die minimaal ten goede komen aan één onderneming en Noord-Nederland.

Subsidiabele kosten
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking:

  • Personeelskosten;
  • Kosten voor apparatuur en uitrusting;
  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie / deskundige;
  • Materialen en kosten die onderdeel zijn van een prototype.

Voor projecten die ingaan op doelstelling C is maximaal 30% subsidie mogelijk en voor projecten die ingaan op doelstelling D maximaal 35%. Per project is het subsidiebedrag minimaal € 100.000,-.

Beoordeling
Het project wordt beoordeeld op vijf criteria: bijdrage aan de specifieke doelstelling, mate van innovativiteit, kwaliteit businesscase, kwaliteit van de aanvraag en duurzaamheid. Een aanvraag moet worden ingediend voordat een verplichting worden aangegaan en het kan t/m 30 november 2018.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.