Subsidie voor innovatieve projecten met Duitse partner(s)

Vanuit de Europese subsidieregeling INTERREG is er voor de vijf noordelijke provincies subsidie verstrekt om innovatieve projectideeën tussen Nederlandse en Duitse bedrijven te ondersteunen. De fases conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie en ontwikkeling van prototypes worden ondersteund tot wel 50%. Kortom; heeft u een innovatief project in samenwerking met een Duitse partner? Lees dan verder en/of neem contact op met ASBR Subsidium.

 

Doel van de regeling
Doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van intelligente producten en het stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven.

 

Wie komen er in aanmerking?
MKB bedrijven die gevestigd zijn in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland en die in hun project de samenwerking met een Duits bedrijf zoeken. Ook Duitse bedrijven in de regio’s Emsland en Münsterland die samenwerking met Nederland zoeken kunnen subsidie aanvragen.

 

Welke werkzaamheden?
In de regeling worden drie verschillende fases van productontwikkeling gestimuleerd:

  • Conceptontwikkeling: De inhuur van een externe deskundige voor het ontwikkelen van een concept. De (toekomstige) samenwerking met Duitsland moet hierin naar voren komen.
  • Haalbaarheidsstudie: De inhuur van een externe deskundige voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarbij (een deel van) het project wordt uitgevoerd door een Duitse partner.
  • Ontwikkelingsproject: Het (laten) ontwikkelen van een prototype waarbij personeelskosten, inhuur van een extern deskundige en materiaalkosten subsidiabel zijn. Een deel van de uitvoering van het project wordt gedaan door een Duitse partner.

 

Hoeveel bijdrage is er mogelijk?
Voor het onderdeel conceptontwikkeling is maximaal 50% subsidie mogelijk bij een maximale projectomvang van € 5.000,-. Voor de andere twee onderdelen is het subsidiepercentage 40% waarbij de projectomvang voor een haalbaarheidsstudie maximaal € 20.000,- betreft en bij een ontwikkelingsproject maximaal € 120.000,-.

 

Aanvragen
Aanvragen is mogelijk totdat het toegezegde budget vergeven is. Naar verwachting kan dit nog in 2017 én in 2018.

 Interesse?
Werkt u samen met een Duitse partner in uw productontwikkeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of via mail naar info@asbr.nl.