Subsidie voor emissieloze bedrijfsauto’s ook beschikbaar in 2023!

Gepubliceerd op 14 december 2022

Subsidie voor emissieloze bedrijfsauto’s ook beschikbaar in 2023!

Net als in het afgelopen jaar, is er ook in 2023 weer nieuw budget voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De SEBA is voor ondernemers en non-profit instellingen die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of financial leasen. Dit mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn. Het subsidiepercentage bedraagt voor kleine ondernemingen en non-profit instellingen 12% en voor alle overige ondernemingen 10% met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,-.

Subsidie en subsidiabele activiteiten
Met deze regeling ontvangt u bij een voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties, die zijn aangebracht voor afgifte kenteken. Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Als kleine onderneming of non-profitinstelling is dat 12%. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000,- voor iedere bedrijfsauto.

Voertuigcategorie N1 wil zeggen: “voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg”. Onder voertuigcategorie N2 wordt verstaan: “voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa tot 4.250 kg”.

Er is een bedrijfsautolijst SEBA beschikbaar waar merken en modellen van volledig emissieloze bedrijfsauto’s staan die in aanmerking komen voor de subsidie.

Voorwaarden

  • De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto’s moet € 20.000 of hoger zijn;
  • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km;
  • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s rijden alleen door een elektromotor;
  • Wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt;
  • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.

Aanvragen?
Aanvragen kan vanaf 10 januari. In totaal is er in 2023 € 33 miljoen beschikbaar.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van de door u beoogde emissieloze bedrijfsauto voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.