Subsidie voor ambitieuze Groningse projecten (IAG4)

Op 5 november jl. is het Innovatief Actieprogramma 4 van start gegaan (IAG4). Groningse bedrijven kunnen van dit programma gebruik maken voor ambitieuze, kleinere en risicovolle projecten. IAG4 richt zich op projecten op het snijvlak van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling in de sectoren healthy ageing, bio-economie of energie. Daarnaast komen trans-sectorale innovatieve samenwerkingsprojecten in aanmerking voor subsidie. Met het IAG-programma investeert de provincie Groningen in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen.

IAG4 loopt van november 2014 tot en met december 2017 en aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. Het totale budget voor deze periode bedraagt 6,2 miljoen euro, waarbij het budget als volgt wordt verdeeld over de vier thema’s: healthy ageing en energie ieder 1,6 miljoen euro; bio-economie 1,15 miljoen euro en trans-sectorale innovatie 1,42 miljoen euro.

De vanuit het IAG4 te verkrijgen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Per project bedraagt de minimale bijdrage vanuit het IAG 50.000 euro en de maximale bijdrage 150.000 euro, waarbij de projecten op volgorde van binnenkomst afgehandeld en gehonoreerd worden.

Healthy ageing: De toenemende vergrijzing en de bijbehorende verandering van ziektebeelden vragen om sterke veranderingen. Eén van de grootste uitdagingen is de zorg toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. Er zijn grote doorbraken in kennis, nieuwe producten en diensten op het gebied van preventie, vroegtijdige diagnostiek, op het individu toegepaste zorg/geneesmiddelen, zelfmanagement en medische technologie nodig om langer zelfstandig te functioneren. Specifiek zal de regeling zich richten op het thema preventie binnen enkele gedefinieerde domeinen zoals medische technologie, life sciences, gezonde voeding en ehealth.

Energie: De steeds maar toenemende vraag naar fossiele brandstoffen vereist verandering in gedrag in de richting van duurzame, veilige en schone energiesystemen. Het IAG-programma richt zich dan ook op innovatieve samenwerkingsprojecten die ingaan op ontwikkelingen in systeemfunctie gas (power-to-gas & gas-to -energy & power-to-products / small-scale LNG en bio-LNG; infrastructurele oplossingen, om- en/of verbouw van LNG-aangedreven voer- en vaartuigen / syngas- en groen gas- productie en/of invoeding / gastechnologie), smart grids / smart energiesysteem (vernieuwende producten en diensten) / fysieke infrastructuur (slimme apparaten en energienetwerken) / opslag van energie / conversie van energie in andere energiedragers / gebruik van reststromen (zoals warmte) en bio-energie (bio-raffinage / chemische en biotechnologische conversietechnologieën).

Bio-economie: Projecten die binnen dit thema passen zijn projecten die bijdragen aan de transformatie van onze huidige economie van fossiele brandstoffen in de richting van een economie die gebaseerd is op het gebruik van biomassa. Bio-economie is een combinatie van de AgroFood-sector en Biobased economy: een economie gebaseerd op herwinbare grondstoffen en zonder reststromen. Binnen AgroFood worden projecten gezocht die bijdragen aan duurzame innovatieve voedselsystemen, die geïntegreerde systeemoplossingen bieden of die bijdragen aan grondstofflexibiliteit, eiwitinnovaties en verpak- en bewaartechnologie. Binnen Biobased economy zijn er mogelijkheden op het gebied van bouwen met eiwitten en koolhydraten, groene bouwblokken voor chemie en nieuwe toepassingen van vezels en biopolymeren.

Trans-sectorale Innovatie: Met dit thema wil de provincie samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen en richt zij zich op structuurversterkende MKB-bedrijven. Hiermee worden bedrijven bedoeld die, middels innovatieve ontwikkelingen, zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en die naar verwachting in de toekomst een substantieel deel van hun omzet halen van buiten de provincie. Hierbij is het van belang dat het gaat om crossovers tussen sectoren en technologieën, waarbij ook gekeken wordt naar koppelingen met de creatieve sector.

Omdat er volgens het alom bekende molenaarsprincipe gewerkt wordt is het zaak om, indien u projecten heeft, snel tot aanvraag over te gaan. Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie en een versnelling van uw eventuele aanvraag? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.