Subsidie voor aanschaf machines Friese loonbedrijven

Friese loonbedrijven kunnen van 1 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 subsidie aanvragen voor de aanschaf van machines voor zogenaamde ‘niet-kerende grondbewerking. Er kan tot maximaal  16.000,- subsidie worden verkregen voor de aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte machines die in hoofdzaak ingezet worden in het Friese veenweidegebied. 

Het gaat bijvoorbeeld om systemen en werktuigen die gericht zijn op oppervlakkige, niet-kerende bodembewerking, al dan niet in combinatie met direct zaaien en mest toedienen, die ingezet worden in de melkveehouderij. Denk bijvoorbeeld aan een strokenfrees met of zonder vaste tand, voor strokenteelt, of een volveldse frees. Ook kunnen combinaties van deze machines in aanmerking komenbijvoorbeeld om tegelijk in één werkgang te zaaien en mest toe te dienen. Onder de subsidie vallen ook precisie-apparatuur en installatiekosten in combinatie met de aanschaf van de machines. 

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 16.000 per aanvrager. Als na beoordeling de berekende subsidie lager is dan € 5.000 dan wordt er geen subsidie verstrekt. De regeling is van kracht voor loonbedrijven gevestigd in de volgende postcodegebieden. 

Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contactop met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, mail naar info@asbr.nl of plan direct een inventariserende videocall met een van de adviseurs.