Ook in 2022 weer subsidie voor regulier onderhoud van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten  

Met de SOK-subsidie kunnen particuliere eigenaren van karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied subsidie verkrijgen op regulier onderhoud. Het aardbevingsgebied bevat de volgende gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer, Winsum en Oldambt.  Dit kan aangevraagd worden voor werkzaamheden die al uitgevoerd zijn, maar ook voor werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.

Wij kunnen voor u checken of uw pand een karakteristiek pand of gemeentelijk monument is. Blijkt het een rijksmonument te zijn? Dan is de RORG-subsidie van toepassing.

Subsidie en subsidiabele kosten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor regulier onderhoud zoals schilderwerkzaamheden, voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of vervangende dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot. De kosten hiervoor mogen maximaal 1 jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden of ze dienen nog uitgevoerd te worden.

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000,-. Voor boerderijen met een agrarische en/of industriële bestemming bedraagt de hoogte van de subsidie zelfs maximaal € 20.000,-.

Voorwaarden

  • Per karakteristiek pand of gemeentelijke monument kan voor maximaal één aanvraag per kalenderjaar subsidie worden verstrekt (van 18 januari tot en met 31 december);
  • De werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand;
  • Wanneer in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, moet deze worden meegestuurd;
  • De werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd door een deskundige, architecten, bureaus en bouwbedrijven met kennis van zaken;
  • De subsidiabele kosten dienen minimaal € 2.500,- te bedragen.

Interesse?

Bent u benieuwd of de kosten van uw reguliere onderhoud in aanmerking kunnen komen voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.