Subsidie op inwinnen bedrijfskundig advies met de Adviesregeling Groningen

Businessplan of investeringsplan laten opstellen? Risicofinanciering aanvragen? Bedrijfsoverdracht voorbereiden? Het is binnenkort allemaal subsidiabel!

Vanaf 15 juni kunnen Groningse bedrijven en maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar advies of nieuwe financiering, om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen bijvoorbeeld, subsidie aanvragen. Met de Adviesregeling Groningen kunnen maar liefst de helft van de kosten voor de onafhankelijke deskundige gesubsidieerd worden. Ook met terugwerkende kracht. Dit kan namelijk ook voor kosten waarvoor minder dan zes weken voor de aanvraagdatum verplichtingen zijn aangegaan. Het subsidieplafond bedraagt € 540.000,-.

Subsidie en subsidiabele activiteiten
Het subsidiepercentage van de Adviesregeling Groningen bedraagt 50% met een maximaal subsidiebedrag van € 2.500,-. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een onafhankelijke deskundige voor:

  • Het opstellen van een businessplan of investeringsplan;
  • Voorbereiding en indiening van voorstellen voor inzet van risicofinanciering;
  • Voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht.

Voorwaarden
Een aantal voorwaarden zijn:

  • Per onderneming mag er één keer gebruik worden gemaakt van deze subsidie;
  • De onderneming moet in de provincie Groningen gevestigd zijn;
  • De kosten voor de inhuur van een deskundige moeten minstens € 1.000,- excl. BTW zijn;
  • Kosten waarvoor meer dan 6 weken voor de aanvraagdatum verplichtingen zijn aangegaan komen niet in aanmerking voor subsidie;
  • De deskundige moet op grond van opleiding en ervaring gekwalificeerd zijn om het advies te verzorgen;
  • De deskundige moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel of een vergelijkbaar register.

Interesse?
Bent u benieuwd of de activiteiten van de door u in te huren/ingehuurde deskundige ook binnen de regeling passen? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.