Subsidie op investeringen in bedrijfsmiddelen voor agrarische ondernemingen in de Veenkoloniën

Agrarische ondernemers in de Veenkoloniën, die de komende twee jaar investeren in innovatieve en moderne bedrijfsmiddelen, kunnen in de periode van 24 juni t/m 29 augustus 2019 subsidie aanvragen. De investeringen moeten een bijdrage leveren aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Doelgroep
Akkerbouwers, veehouders, pluimveehouders, etc., waarvan minimaal 50% van hun areaal ligt in de volgende gemeenten komen in aanmerking: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam of Westerwolde.

Subsidie
De subsidie bedraagt maar liefst 40% van de subsidiabele kosten. Per subsidieaanvraag wordt maximaal € 100.000,- subsidie verstrekt. Investeringsaanvragen moeten minimaal € 25.000,- aan subsidiabele kosten omvatten.

Investeringen die vallen onder de volgende investeringscategorieën zijn subsidiabel:

  1. Mechanische onkruidbestrijding/loofbewerking
  2. Grondbewerking en combineren bewerkingen
  3. Systemen voor precisielandbouw
  4. Drift reducerende technieken
  5. Duurzame bewaartechnieken
  6. Bodemverdichting
  7. Energie

Per categorie zijn specifieke voorwaarden geformuleerd. In totaal is er voor deze regeling een budget van € 4.600.000,- beschikbaar. Per bedrijf kan op grond van dit openstellingsbesluit slechts één keer subsidie worden aangevraagd waarbij een aanvraag maximaal uit drie investering categorieën mag bestaan. Binnen een categorie mogen wel meerdere investeringen gedaan worden.

Wij verwachten dat de belangstelling voor deze regeling groot zal zijn. Wordt er meer budget geclaimd dan beschikbaar is, dan zal het budget verhoogd worden of een loting plaatsvinden tussen alle ingediende aanvragen.

Interesse? Reageer dan snel! In verband met de aankomende vakantieperiode en daardoor een lagere personele bezetting, vragen wij u snel te reageren, zodat de aanvraag tijdig en compleet de deur uit kan gaan. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.