Subsidie op duurzame en hernieuwbare energietechnieken middels de SDE+

Schaft u als bedrijf zonnepanelen aan? Of investeert u in een installatie voor energie uit biomassa? Dan is het zeker de moeite waard om de mogelijkheden van de subsidieregeling SDE+ met ons te inventariseren. De aanvraagprocedure is relatief ingewikkeld; de subsidiemogelijkheden daarentegen zeer interessant!

Doel van de regeling

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de investeringen in de productie van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de kostprijs van fossiele energie. Afhankelijk van de investering kan de subsidieperiode verschillen van 8 tot wel 15 jaar. Met deze maatregel wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken en stimuleren.

Productiesubsidie

De SDE+ is een productiesubsidie wat betekent dat u subsidie krijgt op de energie die wordt opgewekt. De subsidie wordt jaarlijks als volgt berekend: basisbedrag (kostprijs duurzame energie) – correctiebedrag (kostprijs fossiele energie) x opgewekte energie. Het basisbedrag is gekoppeld aan de fase binnen een openstellingsronde en hangt af van wanneer u een aanvraag indient. Hoe later, hoe hoger.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De regeling is onderverdeeld in vijf categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onder biomassa vallen bijvoorbeeld vergistingsinstallaties of biomassaketels. Voor de categorie wind is een apart budget en procedure voor windmolens op zee. Meest populaire en toegankelijke categorie is zon. Hierbij gaat het om zonnecollectoren of zonnepanelen. Bij die laatste is grootverbruikersaansluiting benodigd en is de installatie minimaal 15 Kwp groot.

Opening regeling

De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: het voorjaar en het najaar van 2017. De voorjaarsronde gaat 7 maart a.s. open! U kunt tot en met 30 maart indienen in drie verschillende fases. De drie fases verschillen in maximale hoogte van het basisbedrag. Hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger de subsidie. Echter, te lang wachten en het budget kan vergeven zijn.

Opgemerkt moet worden dat het budget in eerdere rondes (vrijwel) meteen was uitgeput. Dit betekent dat als u uw kans op subsidie zo groot mogelijk wilt maken u bij voorkeur op 7 maart uw aanvraag moet indienen, dan wel op de eerste dag van de najaarsronde.

Interesse?
Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de SDE+? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.