Subsidie op detachering hooggekwalificeerd personeel bij MKB tot maximaal 50%!

Per 1 juli 2017 is de regeling waarbij detachering van hooggekwalificeerd personeel bij het midden en kleinbedrijf subsidiabel is, gewijzigd en nog interessanter geworden.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling zijn de volgende:

  • Detachering hooggekwalificeerd personeel. De voorwaarde dat een gedetacheerde voor zijn inzet 6 maanden in loondienst is geweest komt te vervallen. ZZP’ers vallen hierdoor vanaf 1 juli a.s. ook onder de subsidie.
  • Verlenging subsidiabele periode voor inhuren promovendus van 2 naar 4 jaar.
  • Per aanvraag tot € 200.000 subsidiabel (dit was € 100.000).
  • Meer momenten waarop een voorschot uitgekeerd kan worden (waarschijnlijk 1 keer per kwartaal).

Door voornoemde drempelverlagende maatregelen beoogde de subsidieverstrekker het aantal aanvragen te laten toenemen.

De regeling heeft tot doel de kennis op gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie en marktinnovatie toegankelijker te maken voor MKB ondernemingen. De regeling staat open voor bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. ASBR Subsidium heeft tot op heden met succes verschillende aanvragen ingediend voor o.a. de volgende functies: HRM Business Partner, Manager Finance, Kwaliteitsmanager, Projectleider ICT, Marketing Manager,  R&D Manager, Manager business development & International Sales.

Maximaal 50% subsidie
Het MKB wordt vaak de motor van de economie genoemd, terwijl het binnenhalen van nieuwe kennis en uitwisseling van de nieuwste inzichten (financieel) niet altijd haalbaar is. Deze subsidieregeling beoogt het MKB te stimuleren om nieuwe kennis te ontdekken en te absorberen. Kennis die bijdraagt aan het innovatief vermogen. De subsidie bedraagt 40% tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Diverse onderdelen
De regeling kent drie verschillende onderdelen, te weten:

  • Detachering hooggekwalificeerd personeel;
  • Plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of ander MKB bedrijf;
  • Plaatsen promovendus bij een MKB bedrijf.

De subsidiabele kosten bestaan ingeval van detachering uit het commerciële detacheringstarief. In het geval van plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of ander MKB bedrijf zijn zelfs het brutoloon en de kosten van de begeleider subsidiabel.

Interesse en/of deskundig advies?
Heeft u vragen of wilt u advies of ondersteuning? Wij helpen u graag! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.