Subsidie op detachering en doorlenen hooggekwalificeerd personeel bij MKB

Detachering van hooggekwalificeerd personeel bij het MKB, tijdelijke uitwisseling van personeel en promovendi die een opdracht bij het MKB uitvoeren worden vanaf begin mei 2016 subsidiabel. De subsidieverstrekker beoogt hiermee kennis op het gebied van technologische vernieuwing, organisatievernieuwing en/of business development toegankelijker te maken voor MKB ondernemingen. De regeling staat open voor bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Er is vanaf mei maar liefst € 6.000.000,- beschikbaar tot en met 31 december 2016. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd zolang het budget toereikend is. Aanvragen worden trouwens behandeld in volgorde van binnenkomst. Snelle actie is dus gewenst voor deze interessante regeling.

Maximaal 50% subsidie
Het MKB wordt vaak de motor van de economie genoemd, terwijl het binnenhalen van nieuwe kennis en uitwisseling van de nieuwste inzichten (financieel) niet altijd haalbaar is. Deze subsidieregeling beoogt het MKB te stimuleren om nieuwe kennis te ontdekken en te absorberen. Kennis die bijdraagt aan het innovatief vermogen. De subsidie bedraagt 30% tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Diverse onderdelen
De regeling kent drie verschillende onderdelen, te weten:

  • Detachering hooggekwalificeerd personeel;
  • Plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of grootbedrijf;
  • Plaatsen promovendus bij een MKB bedrijf.

Een van voornoemde situaties dient minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden te duren. De inzet moet minimaal de helft (met een minimum van 12 uren per week) van de reguliere contracturen van de medewerker bedragen. De opdracht bestaat uit inzet op het gebied van technologische innovatie, organisatorische innovatie of het vermarkten van een innovatie (‘business development’). De betreffende medewerker op HBO / WO niveau dient minimaal 6 maanden in loondienst te zijn voorafgaand aan zijn inzet elders. Dit geldt uiteraard niet voor promovendi. In het geval van plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of grootbedrijf zijn zelfs het brutoloon en de kosten van de begeleider subsidiabel.

Win snel advies in bij ASBR Subsidium!
Gezien de aard van de regeling, verwachten wij dat spoedige actie gewenst is als u in aanmerking wenst te komen voor de subsidie. Wacht niet (te) lang en kom direct in actie om uw kansen op subsidie veilig te stellen. Neemt voor advies en ondersteuning contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.