Subsidie om vrijetijdssector Drenthe coronaproof te maken

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 opent de Provincie Drenthe de subsidieregeling ‘Snelloket Covid-19 maatregelen voor de vrijetijdssector’. Via deze regeling kunnen Drentse ondernemers uit de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het coronaproof maken van alle faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie Drenthe heeft hiervoor € 1 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling sluit op 31 december 2020.

De coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook een grote impact op de vrijetijdssector in Drenthe. Een heropening ligt binnen handbereik, maar er wordt nogal wat van de ondernemers verwacht. Met de regeling wil de provincie ondernemers in de horeca en dag- en verblijfsrecreatie een extra steuntje in de rug bieden voor het treffen van 1,5 meter maatregelen. Dit zorgt voor veiligheid en een goede ontvangst van zowel inwoners als gasten van buitenaf. Dit gastheerschap vraagt om de nodige aanpassingen in zowel bedrijf als in bedrijfsvoering waardoor iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen.

Subsidie

Ondernemers in de genoemde sectoren kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 2.500,- per aanvraag.  Kosten die subsidiabel gesteld kunnen worden zijn kosten voor materiaal en werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen.

Voorwaarden

  • De activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen, zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op het moment van aanvragen;
  • De kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020;
  • De activiteiten moeten gedurende de looptijd van de regeling zijn afgerond;
  • Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan hier direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.