Subsidie mogelijkheid voor Jonge Landbouwers

Sinds 3 december is wederom de POP3 subsidieregeling Jonge Landbouwers 2018 opengesteld. Deze regeling biedt subsidiemogelijkheden voor investeringen door landbouwers met een leeftijd tot en met 40 jaar. Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 (mits het budget zo lang toereikend is) kunnen er aanvragen worden ingediend. Met de regeling worden jonge landbouwers gestimuleerd om duurzaam te investeren in hun bedrijf.

Duurzame impuls door investeringen

De regeling stimuleert de aanschaf van moderne installaties. Met deze installaties kunnen jonge landbouwers een duurzame impuls geven aan de bedrijfsvoering. De investering moet wel voorkomen op de lijst van investeringscategorieën met een zeer uiteenlopend karakter, doch gericht op energie, milieu, dierenwelzijn, precisielandbouw. Dit kan per provincie verschillen! Neem contact met ons op om deze check te laten plaatsvinden.

Belangrijkste voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager van de subsidie is bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar. De datum van indienen wordt gezien als peildatum. Bent u op die dag 40 jaar, dan voldoet u aan het leeftijdscriterium voor deze subsidie.
  • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf gevestigd.
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd. Dit wordt gecontroleerd.
  • Er wordt op vakbekwaamheid van de aanvrager getoetst. Dit houdt in dat u een erkende landbouwkundige opleiding of een hieraan gelijkwaardige opleiding heeft afgerond óf u kunt aantonen over ten minste 3 jaar werkervaring op een landbouwbedrijf te beschikken.

Maximaal € 20.000,- subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum verbonden aan de subsidiabele kosten. Er is wel een maximum subsidiebedrag van € 20.000,-. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 10.000,-.

Interesse en/of deskundig advies over details?
Wil u meer informatie en / of wilt u weten welke investeringen allemaal in aanmerking komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.