Subsidie voor Innovatieve en Duurzame MKB-bedrijven in Groningen

Binnenkort zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor innovatieve MKB-bedrijven in Groningen! De subsidieregeling “Innovatief en Duurzaam MKB Groningen”, ook wel IDG genoemd, zal zoals het nu lijkt per begin 2015 weer open gaan.

De IDG-regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers, die met vernieuwende projecten bezig zijn, welke als innovatief en duurzaam te betitelen zijn. Het subsidieprogramma is alweer enkele jaren geleden opgezet door de Provincie Groningen om zichtbaar te maken dat zij innovatie en duurzaamheid belangrijk vindt. Hiermee wil zij Groningen profileren als innovatie- en duurzaamheidregio. De regeling is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de Provincie Groningen, lokale MKB-ondernemers en een aantal regionale MKB-stakeholders zoals MKB-Nederland en de Koninklijke Metaalunie.

ASBR Subsidium heeft voorgaande jaren met succes vele aanvragen verzorgd voor haar klanten en heeft derhalve veel kennis van deze regeling. Ondanks dat de subsidievoorwaarden (mogelijk) zullen worden aangepast en de exacte regeling dus nog niet bekend is, denken wij nu al iets voor u te kunnen betekenen. Vroegtijdig beginnen en uw project tijdig door ons laten toetsen is het devies. Dit is onder andere de reden dat ASBR Subsidium in de vorige ronde – zowel procentueel als in toegekende subsidiebijdrage – de meeste subsidieaanvragen met succes indiende.

Voorgaande jaren lag de focus van de regeling op bedrijven uit de sectoren life sciences, energie, sensortechnologie, agribusiness en creatieve industrie waarbij de innovatie projecten gericht moesten zijn op product, productieproces, bedrijfssituatie of omgeving. Projecten gericht op discovery, development en demonstration hadden hierbij de voorkeur boven deployment.
De kosten, die de afgelopen jaren voor subsidie in aanmerking kwamen, waren:

  • rechtstreeks aan het project gekoppelde kosten van materialen en hulpmiddelen, met een minimaal percentage van 60% van de totale kosten van het project
  • loonkosten tegen een forfaitair tarief van 60 euro tot een maximum van 20% van de totale subsidiabele projectkosten
  • inhuur van externe expertise tot een maximum van 20% van de totale subsidiabele projectkosten

Kortom: heeft u als MKB-er projecten op stapel staan met een duurzame inslag, dan willen wij graag zo spoedig mogelijk met u in contact komen om deze te toetsen. De IDG-regeling is namelijk voorgaande jaren erg succesvol gebleken getuige de snelle uitputting van het budget van 2,74 miljoen euro in 2013. Weten of uw project mogelijk in aanmerking komt? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via info@asbr.nl of bel 088-1260463.