Subsidie en lening voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân!

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u daar een lening of loonsubsidie voor aanvragen

Bedrijven buiten Fryslân kunnen een lening aanvragen, wanneer zij zich in Fryslân willen vestigen. Ook Friese ondernemers die nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân willen starten (diversificatie van activiteiten) komen in aanmerking voor een lening. Aanvragers moeten aan kunnen tonen dat de nieuwe vestiging of bedrijfsactiviteit een werkgelegenheidsgroei van 10 fte in drie jaar oplevert. De verwachte omzet van de activiteiten door de nieuwe vestiging of diversificatie moet voor minimaal 50% afkomstig zijn van buiten Fryslân. Door financiering beschikbaar te stellen, verwacht de provincie dat bedrijven hun investeringsplannen makkelijker en sneller kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een subsidie te verkrijgen per fte.

Lening Bedrijven met meer dan 10 fte kunnen 50% van de vestigingskosten bij de provincie Fryslân lenen, tot een maximum van € 1 miljoen. De aangevraagde lening moet minimaal € 500.000 bedragen en heeft een maximale looptijd van 10 jaar. De rente wordt bepaald op basis van marktconformiteit en bij afwijking zijn de staatssteun regels van toepassing.

De kosten die voor een lening in aanmerking komen zijn:

  1. Alle activa met betrekking tot gronden, gebouwen en installaties, machines en uitrusting met uitzondering van vaartuigen of auto’s
  2. Door derden uitgevoerde engineeringskosten ( kosten voor architecten, constructeurs en bouwtechnische advies).

Subsidie arbeidsplaatsen Een deel van de regeling bestaat uit een subsidie die bedoeld is als een tegemoetkoming in de loonkosten. De subsidie bedraagt € 5.000 per fte groei, met een maximum van € 100.000. Deze subsidie is los van de lening aan te vragen, doch ook in dit geval is de voorwaarde een groei van minimaal 10 fte.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2017, door bedrijven met als rechtsvorm een naamloze of besloten vennootschap, bij de provincie Fryslân. Zodra het subsidieplafond van € 2.920.000,- bereikt is, wordt de regeling gesloten. Er geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.