Subsidie duurzame energieproductie; laatste ronde SDE+ tot 2 april open – verhoogd budget!

Vanaf 17 maart gaat de laatste ronde open voor subsidieaanvragen voor duurzame energieproductie. De mogelijkheden ontstaan op basis van de eerdere SDE+ 2019 regeling. Ruim 14 dagen, tot uiterlijk 2 april, wordt het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor uw project op het gebied van duurzame energieproductie. Onlangs is besloten om het budget zelfs te verdubbelen naar 4 miljardZoals gebruikelijk kent de regeling verschillende fases waarin het maximale basisbedrag steeds hoger wordt. Hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger de subsidie. Echter, te lang wachten en het budget kan vergeven zijn. 

In het najaar van 2020 zal er een ronde opengaan op basis van de nieuwe SDE++ regeling. Deze nieuwe regeling zich richten op CO2 reductie en beperkt zich niet meer tot alleen duurzame energieproductie. Vandaar ook dat vanaf dan de E niet langer staat voor Energieproductie, maar voor Energietransitie. 

Doel van de regeling 

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de investeringen in de productie van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de kostprijs van fossiele energie. Afhankelijk van de investering kan de subsidieperiode verschillen van 8 tot wel 15 jaar. 

Productiesubsidie 

De SDE+ is een productiesubsidie wat betekent dat u subsidie krijgt op de energie die wordt opgewekt. De subsidie wordt jaarlijks als volgt berekend: basisbedrag (kostprijs duurzame energie) – correctiebedrag (kostprijs fossiele energie) x opgewekte energie. Het basisbedrag is gekoppeld aan de fase binnen een openstellingsronde en hangt af van wanneer u een aanvraag indient. Het correctiebedrag stelt de overheid ieder jaar vast. 

Welke investeringen komen in aanmerking? 

De SDE+ regeling is onderverdeeld in zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind op land, wind op zee en zon. Meest populaire en toegankelijke categorie is zon. Hierbij gaat het om zonnecollectoren of zonnepanelen en zonthermie. Bij de eerste is er een grootverbruikersaansluiting benodigd en is de installatie minimaal 15 Kwp groot. Ook zien wij steeds meer dat bedrijven (voornamelijk agrariërs) windmolens aanschaffen met ashoogte van 15 of 20 meter. Ook hiervoor zijn er mogelijkheden! 

Nieuwe voorwaarden 

Vanaf vorig jaar geleden er voor elektriciteitsproducenten nieuwe voorwaarden. Als u een aanvraag wilt indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Als u geen eigenaar bent van een beoogde locatie, dan bent u verplicht om het formulier “Model toestemming locatie-eigenaar”, ingevuld en ondertekend door de eigenaar(s) van de locatie, met de aanvraag mee te sturen. 

Laatste kans onder huidige regelgeving 

De nieuwe SDE++ regeling, die voor het eerst opengaat in het najaar, zal een stuk breder zijn qua projecten; nieuwe technieken die worden gesubsidieerd zijn bijvoorbeeld aquathermie, composteringswarmte, benutting restwarmte (industrie en datacentra), warmtepomp industrie, elektrische boiler, waterstof productie of CO2-afvang en -opslag (CCS). Technieken worden voortaan gerangschikt op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/CO2). Hierdoor komen meer projecten in aanmerking, waardoor het budget sneller uitgeput zal zijn. 

Interesse?
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de SDE+? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.