NIEUW- Strategische ondernemers ontwikkeling binnen Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023

Provincie Friesland heeft op 1 juni jongstleden besloten de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 uit te breiden met een nieuwe subsidiabele activiteit: Strategische ondernemersontwikkeling. Vanaf 14 juni is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor dit nieuwe onderdeel waarvoor extra budget is vrijgemaakt: € 70.500,-.

Mkb’ers in de provincie Fryslân kunnen vanaf begin dit jaar binnen deze regeling een voucher ontvangen voor het ontvangen van advies op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategisch HR. Inmiddels is het budget van € 300.000,- dat was vrijgemaakt voor de onderdelen onder ‘Strategisch HR’ alweer vergeven, maar is er nog budget voor de activiteiten onder ‘Bedrijfsontwikkeling’ én is er dus binnenkort de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een nieuw onderdeel waarbinnen eigenaren, DGA’s of MT-leden een opleiding kunnen volgen op gebied van strategische ontwikkeling.

Voor de volgende activiteiten is binnen de regeling nog budget beschikbaar:

  1. Bedrijfsontwikkeling: het door een externe deskundige laten opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan ten behoeve van de rechtsvorm van de aanvrager;
  2. Innovatie-advies: het door een externe deskundige laten opstellen van een adviesplan ten behoeve van de rechtsvorm van de aanvrager.

Voor het subonderdeel ‘Strategische ondernemersontwikkeling’ is budget beschikbaar gesteld voor:

  1. Het volgen van een opleiding waarbij (DGA-)eigenaren en MT-leden op een strategisch niveau handvatten aangereikt krijgen om strategische ondernemingskeuzes te maken met betrekking tot hun onderneming dan wel de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn.

Voorwaarde is dat gedurende de opleiding meerdere aspecten van het ‘ondernemen’ worden behandeld. Een voorbeeld is een meerdaagse opleiding waarbij op strategisch niveau in wordt gegaan op één of meer van de volgende aspecten van ondernemen:

  • marketing management;
  • financieel management;
  • HR management;
  • innovatie management;
  • strategisch management

Deze opsomming is niet limitatief. De opleiding die wordt gevolgd, kan eventueel (deels) digitaal worden verzorgd door de externe deskundige en/of worden bijgewoond, zolang dit uiteindelijk een scholingsbewijs oplevert voor de deelnemers. De DGA heeft minstens 5% van de aandelen in bezit.

Voor alle activiteiten geldt een subsidiepercentage van 50%, maar voor activiteiten 1 en 2 geldt een maximaal subsidiebedrag van € 2.500,- en voor activiteit 3 geldt een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,- per aanvraag.

Tot slot is het belangrijk te realiseren dat: Het project binnen 6 maanden, of binnen 12 maanden wanneer het scholing betreft, na toezegging van de subsidie afgerond dient te zijn, er nog geen verplichtingen zijn aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag en bij een scholingsaanvraag na afloop een diploma of bewijs van deelname (scholingsbewijs) wordt verstrekt.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van uw ontwikkelproject in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.