Stimulering nieuwe bedrijfsactiviteiten in Provincie Friesland; subsidie èn lening

Bedrijven die een nieuwe vestiging of bedrijfsactiviteit willen opstarten in de Provincie Friesland komen in aanmerking voor een subsidie èn lening. Doel van de regeling is werkgelegenheid te creëren.

Subsidie
De subsidie wordt verstrekt op de loonkosten die gemaakt worden voor het opzetten van de nieuwe vestiging of bedrijfsactiviteit over een periode van maximaal 3 jaar. Het gaat daarbij om € 5.000 per fte groei met een maximum van € 100.000.

Lening
De lening mag gebruikt worden voor de aankoop en het bouwrijp maken van de grond, de engineeringskosten door derden, bouw-, gebouw- en verbouwkosten alsmede machines en installaties of ontwikkelkosten. Maximaal 50% van de vestigingskosten kunnen worden geleend tot een maximum van € 1 miljoen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet aangetoond worden dat de activiteit zorgt voor extra banen. De groei moet minimaal 10 arbeidsplaatsen (fte) in drie jaar zijn en de verwachte omzet moet voor minimaal 50% afkomstig zijn van buiten de Provincie Friesland.

Op het moment van aanvragen moet u minimaal 10 fte hebben en uw onderneming valt niet onder de sector landbouw en visserij, productie of verwerking van steenkool, duurzame energieopwekking of – verwerking, windparken, transport en opslag van goederen, detailhandel, horeca of bouw. De totale kosten van de nieuwe vestiging of bedrijfsactiviteit bedragen minimaal € 500.000 en u start binnen één jaar na subsidieverlening.

Aanvragen is mogelijk tot 31 december 2017.

Van plan om te starten in Friesland?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Overigens stimuleren ook de Provincies Groningen en Drenthe investeringen met actuele regelingen. Klik hier voor Groningen, hier voor Drenthe.

Kortom: investeert u in de drie Noordelijke provincies? Neem contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.