Stimulering MKB door Economic Board Groningen (EBG) met EBG Adviesregeling

Economic Board Groningen (EBG) draagt bij aan de groei van duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid in het aardbevingsgebied en heeft daartoe het programma “Route voor het versterken van de economie in Noordoost-Groningen” opgesteld.

Binnen dit programma wordt er onder andere geïnvesteerd in diverse stimuleringsinstrumenten, van waaruit aan ondernemers een eenmalige bijdrage of risicofinanciering in de vorm van een lening, garantie of investering in eigen vermogen kan worden verstrekt.

Een van de regelingen die ook in 2020 van kracht is, is de EBG Adviesregeling.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van MKB ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van MKB ondernemingen wanneer er een behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Wie komen er in aanmerking?

Alle MKB bedrijven die zijn gevestigd én actief zijn in van de volgende gemeenten/dorpen, te weten: gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente Appingedam, gemeente Loppersum, de dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl en de voormalige gemeente Ten Boer.

 Welke werkzaamheden?

Er kan financiële steun worden aangevraagd voor werkzaamheden die te maken hebben met de inzet van externe expertise. Dit geldt alleen als deze externe expertise wordt ingezet voor:

  • Het schrijven van een businessplan
  • Het opstellen van een marketingplan
  • Het beoordelen van de haalbaarheid van een investeringsproject
  • De voorbereiding en indiening van voorstellen voor inzet van risicofinanciering
  • De voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht

 Hoeveel bijdrage is er mogelijk?

De maximale bijdrage bedraagt €2.500,- per activiteit met een subsidiepercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten. U kunt per activiteit eenmaal een aanvraag indienen, dus maximaal € 12.500 subsidie ontvangen.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de EBG Adviesregeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.