Stimulering MKB door Economic Board Groningen (EBG) Adviesregeling

Economic Board Groningen (EBG) draagt bij aan de groei van duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid in het aardbevingsgebied en heeft daartoe het programma “Route voor het versterken van de economie in Noordoost-Groningen’ opgesteld.

Binnen dit programma wordt er onder andere geïnvesteerd in diverse stimuleringsinstrumenten, van waaruit aan ondernemers een eenmalige bijdrage of risicofinanciering in de vorm van een lening, garantie of investering in eigen vermogen kan worden verstrekt.

Eén van de regelingen die vanaf 1 maart 2017 beschikbaar komt is de EBG Adviesregeling.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van MKB ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van MKB ondernemingen wanneer er een behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Wie komen er in aanmerking?

Alle bedrijven die zijn gevestigd én actief zijn in één van de negen Noord-Groningse gemeenten, te weten: Eemsmond, Appingedam, Delfzijl, Slochteren, Winsum, Ten Boer, Bedum, De Marne of Loppersum. Dit geldt ook voor bedrijven die zich in deze gemeenten willen gaan vestigen of waarvan de effecten van een project hun uitwerking vinden in het werkingsgebied.

Welke werkzaamheden?

Er kan financiële steun worden aangevraagd voor werkzaamheden die te maken hebben met de inzet van externe expertise. Dit geldt alleen als deze externe expertise wordt ingezet voor:

  • Het voorbereiding van een businessplan
  • Het beoordeling van de haalbaarheid van een investeringsproject
  • Het voorbereiden en indienen van voldoende uitgewerkte voorstellen voor inzet van risicofinanciering
  • Het advisering over bedrijfsoverdracht.

Hoeveel bijdrage is er mogelijk?

De maximale bijdrage bedraagt €2.500,- per activiteit met een subsidiepercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten. U kunt eenmaal een aanvraag indienen per activiteit, dus maximaal € 10.000 subsidie ontvangen.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 december 2017. Er is maximaal € 180.000,- budget beschikbaar voor het verlenen van de bijdragen.

Interesse?
Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de EBG Adviesregeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.