Subsidieregeling Stimulering Digitalisering en Robotisering voor MKB in Groningen en Emmen

Gepubliceerd op 12 maart 2024

Subsidieregeling Stimulering Digitalisering en Robotisering voor MKB in Groningen en Emmen

De Gedeputeerde Staten van Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen hebben besloten tot de vaststelling van de Subsidieregeling Stimulering Digitalisering en Robotisering voor MKB-ondernemingen in de regio. Deze regeling komt voort uit het JTF programma en heeft als doel om de toekomstbestendigheid van mkb-ondernemingen in Groningen en Emmen te vergroten door hun productieomgeving te digitaliseren of te robotiseren.

De subsidieregeling is van toepassing op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren, waaronder voedselproductie, bouw, telecommunicatie en informatiediensten die vallen onder specifieke SBI codes. De subsidie kan worden gebruikt voor het opstellen van strategische adviezen door deskundigen en voor de aanschaf en implementatie van hard- en software die productieprocessen digitaliseren of robotiseren.

Ondernemingen met een vestiging in de provincie Groningen of Emmen kunnen tussen 20 maart en 31 december 2024 een aanvraag indienen. De beslistermijn voor subsidieverlening is vastgesteld op 13 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

Het totale subsidieplafond bedraagt € 9.500.000, verdeeld over beide instanties. De subsidie kan maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedragen, met een maximum van € 20.000 voor strategisch advies en € 80.000 voor hard- en software.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten voldoen aan verschillende criteria, waaronder het neerslaan van effecten in de regio en het naleven van Europese regelgeving. Na toekenning zijn er verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals het tijdig rapporteren en het uitvoeren van het project binnen 18 maanden na subsidieverlening.

Deze regeling is een stap in de overgang naar een digitale economie en draagt bij aan een concurrerender en duurzamer MKB.

Interesse?
Benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.