Maar liefst 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het aanpassen van bestaande bouwmachines

De overheid heeft als ambitie om in 2030 60% minder stikstof in de bouw te realiseren. Om dit te stimuleren is de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) in het leven geroepen.

Deze regeling kent 3 onderdelen:

  • SSEB Retrofit: Het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken;
  • SSEB Aanschaf: De aanschaf van emissieloze bouwmachines; meer informatie
  • SSEB Innovatie: Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen; meer informatie

Subsidiabele activiteiten en subsidie (SSEB Retrofit)
De SSEB Retrofit is bestemd voor het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken. Dit houdt in het ombouwen van in gebruik zijnde bouwmachines of zeegaande bouwvaartuigen met een SCR-katalysator, of de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine.

De subsidie bedraagt per bouwmachine of zeegaand bouwvaartuig ten hoogste 40% van de kosten van de maatregelen, verminderd met 11,25% forfaitaire Milieu-investeringsaftrek, indien deze aftrek van toepassing is op de bouwmachine, tot een bedrag van ten hoogste € 300.000,-. De kosten per bouwmachine of zeegaand bouwvaartuig worden bepaald op basis van de netto investeringskosten. Gelijktijdig met de beschikking wordt een voorschot van 90% verleend.

Voorwaarden
Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

  • De door een accupakket geleverde energie voor de aandrijving van de bouwmachine mag geen lood bevatten;
  • De gesubsidieerde bouwmachine moet minimaal 4 jaar na subsidievaststelling in eigendom blijven van de aanvrager;
  • De overeenkomst t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen mag nog niet gesloten zijn voor indiening van de aanvraag;
  • De installatie van een SCR-katalysator op een bouwmachine moet een roetfilter hebben, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is.

Aanvragen
De eerste aanvraagronde gaat in 2022 open op 9 mei en sluit op 30 december. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Tot en met 2025 zal de regeling ieder jaar in januari opnieuw worden opengesteld.

Interesse?
Bent u benieuwd of de aanschaf van uw emissieloze bouwmachine in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Andere plannen? Ook dan informeren wij u graag over de subsidiemogelijkheden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.