Ontvang één miljoen euro subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines!

De overheid heeft als ambitie om in 2030 60% minder stikstof in de bouw te realiseren. Om dit te stimuleren is de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) in het leven geroepen.

Deze regeling kent 3 onderdelen:

 • SSEB Innovatie: Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen
 • SSEB Aanschaf: De aanschaf van emissieloze bouwmachines: meer informatie
 • SSEB Retrofit: Het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken: meer informatie

Subsidiabele activiteiten en subsidiabele kosten (SSEB Innovatie)
De SSEB Innovatie is bestemd voor innovatie oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Er is subsidie beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek en voor experimentele ontwikkeling. De innovatiesubsidie is behalve voor bedrijven in de bouwsector ook bestemd voor onder meer non-profit-instellingen, onderzoeksorganisaties en leveranciers of fabrikanten van bouwmachines.

De subsidiabele kosten voor een haalbaarheidsonderzoek zijn de kosten van het onderzoek. De subsidiabele kosten voor een experimentele ontwikkeling bestaan uit:

 • Personeelskosten;
 • Kosten van instrumenten en middelen afhankelijk van de mate en periode dat het voor het project is gebruikt;
 • Kosten van gebouwen en grond afhankelijk van de mate en periode dat het voor het project is gebruikt;
 • Kosten van gekochte of gelicentieerd contractonderzoek, kennis en octrooien;
 • Bijkomende overhead of andere operationele kosten, zoals materiaalkosten.

Subsidie (SSEB Innovatie)
Bij een haalbaarheidsonderzoek bedraagt het subsidiepercentage 50% met een maximaal subsidiebedrag van € 50.000,-. Voor een project experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% met een maximaal subsidiebedrag van maar liefst € 1 mln.

Het subsidiepercentage wordt met nog eens 10% verhoogd voor subsidie aan middelgrote of kleine ondernemingen en met 15% indien:

 • De projectresultaten ruim worden verspreid via conferenties, publicaties, open accessrepositories, of gratis of opensource-software;
 • Tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een kleine of middelgrote onderneming is, of
 • wordt uitgevoerd in ten minste twee lidstaten of in een lidstaat en in een overeenkomst sluitende partij bij de EER-overeenkomst, waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt.

Voorwaarden
Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

 • De maximale projectduur voor experimentele ontwikkeling is 2 jaar en voor een haalbaarheidsstudie 6 maanden;
 • De aanvragen voor projecten experimentele ontwikkeling worden beoordeeld en gerangschikt op onderwerp, impact en kwaliteit van het project en dienen minimaal 70 punten te halen;
 • De werkzaamheden voor het project mogen niet zijn aangevangen voor indiening aanvraag.

Aanvragen
Per kalenderjaar kunnen voor experimentele ontwikkeling 1 of meerdere aanvraagperioden worden vastgesteld. Deze zullen bekend gemaakt worden voor de aanvang van het tijdvak waarvoor de aanvraagperioden worden vastgesteld. De eerste aanvraagperiode is van 31 mei tot en met 31 augustus 2022. Subsidieverdeling vindt plaats aan de hand van een rangschikking.

Voor het haalbaarheidsonderzoek kunnen vanaf 9 mei tot en met 30 december aanvragen worden ingediend voor 2022. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Tot en met 2026 zal de regeling ieder jaar in januari opnieuw worden opengesteld.

Interesse?
Bent u benieuwd of de ontwikkeling van uw emissieloze bouwmachine in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Andere plannen? Ook dan informeren wij u graag over de subsidiemogelijkheden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.