Maximaal € 300.000,- subsidie aan voor de aanschaf van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

De overheid heeft als ambitie om in 2030 60% minder stikstof in de bouw te realiseren. Om dit te stimuleren is de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) in het leven geroepen.

Deze regeling kent 3 onderdelen:

  • SSEB Aanschaf: De aanschaf van emissieloze bouwmachines;
  • SSEB Retrofit: Het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken: meer informatie
  • SSEB Innovatie: Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen: meer informatie

Subsidiabele activiteiten en subsidie (SSEB Aanschaf)
De SSEB Aanschaf is bestemd voor de aanschaf van één of meerdere emissieloze bouwmachines die voor het eerst in gebruik worden genomen na productie dan wel na de eerste inschrijving en tenaamstelling.

De subsidie bedraagt per emissieloze bouwmachine ten hoogste 40% van de meerkosten t.o.v. een referentie-bouwmachine, verminderd met 11,25% forfaitaire Milieu-investeringsaftrek. De steunintensiteit wordt met 10% verhoogd voor subsidie aan een kleine of middelgrote onderneming. De maximale subsidie bedraagt € 300.000,-.

Voorwaarden
Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

  • De door een accupakket geleverde energie voor de aandrijving van de bouwmachine mag geen lood bevatten;
  • De overeenkomst tot aanschaf mag nog niet gesloten zijn voor indiening van de aanvraag;
  • De overeenkomst tot aanschaf mag geen onherroepelijke plicht bevatten;
  • De gesubsidieerde bouwmachine moet minimaal 4 jaar na subsidievaststelling in eigendom blijven van de aanvrager;
  • De bouwmachine met kenteken moet minimaal 4 jaar vanaf eerste inschrijving en tenaamstelling op naam zijn gesteld;
  • De hulpfunctie moet een gebruikstoestand hebben waarbij de verbrandingsmotor automatisch wordt afgeschakeld als de elektromotor van de hulpfunctie wordt gebruikt, en het batterijpakket moet met een stekker oplaadbaar zijn.

Aanvragen
De eerste aanvraagronde gaat in 2022 open op 9 mei en sluit op 30 december. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Tot en met 2026 zal de regeling ieder jaar in januari opnieuw worden opengesteld.

Interesse?
Bent u benieuwd of de aanschaf van uw emissieloze bouwmachine in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Andere plannen? Ook dan informeren wij u graag over de subsidiemogelijkheden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.