Leren en ontwikkelen met de SLIM regeling blijft subsidiabel in 2024!

Gepubliceerd op 21 mei 2024

Leren en ontwikkelen met de SLIM regeling blijft subsidiabel in 2024!

Net als de voorgaande jaren kunt u ook in 2024 de SLIM (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen) subsidie aanvragen. MKB-ondernemingen in alle sectoren kunnen maar liefst 60% of 80% subsidie krijgen. Zij kunnen in september een aanvraag indienen.

Subsidiabele activiteiten
Er kan voor de volgende activiteiten en kosten subsidie worden aangevraagd:

  • De doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten bestaan uit externe kosten voor bijvoorbeeld een HR-adviseur of een loopbaanpsycholoog. Ook de directe loonkosten van eigen medewerkers zijn subsidiabel.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700,- per jaar.

Subsidie
Voor MKB-ondernemingen bedraagt de subsidie 80% (kleinbedrijf) of 60% (middelgroot) van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- .

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor MKB-bedrijven om een voorschot van maximaal 50% aan te vragen.

Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het subsidiepercentage 60%. De maximale subsidie bedraagt in dit geval € 500.000,- waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband meer dan € 200.000,- kan ontvangen.

Aanvraag periode
MKB-ondernemingen kunnen in 2024 september  aanvragen indienen.

Interesse?
“Ontdek de verborgen financieringsmogelijkheden met ASBR Subsidium.”

Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.