Nieuwe aanvraagronde subsidie Leren en Ontwikkelen met de SLIM regeling MKB-ers!

De eerstvolgende aanvraagronde voor de SLIM (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen) gericht op MKB-ondernemingen in alle sectoren gaat op 1 september 2022 weer open. Zij kunnen maar liefst 60% of 80% subsidie krijgen. Het doel is een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Subsidiabele activiteiten
Er kan voor de volgende activiteiten en kosten subsidie worden aangevraagd:

  1. de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten bestaan uit externe kosten voor bijv. een HR-adviseur of een loopbaanpsycholoog. Ook de directe loonkosten van eigen medewerkers zijn subsidiabel.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen (d) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700,- per jaar.

Subsidie
Voor MKB-ondernemingen bedraagt de subsidie 80% (kleinbedrijf) of 60% (middelgroot) van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- .

Aanvraag periodes
MKB-ondernemingen kunnen vanaf 1 september 2022 t/m 30 september 2022 een aanvraag indienen. Zoals nu bekend is zullen er ook in 2023 drie tijdvakken zijn om een aanvraag te kunnen doen. Twee voor MKB-bedrijven en één voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector en samenwerkingsverbanden bestaande uit MKB-ondernemingen. Het eerste aanvraagtijdvak in 2023 zal 1 t/m 31 maart opengaan.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.