SLIM regeling voor grootbedrijf en samenwerkende MKB-bedrijven opent 1 juni!

Gepubliceerd op 18 april 2023

SLIM regeling voor grootbedrijf en samenwerkende MKB-bedrijven opent 1 juni!

In het kader van een leven lang leren en ontwikkelen voert de overheid al enkele jaren een zeer interessante regeling uit, de SLIM! Zowel grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatiesector als samenwerkingen van MKB-bedrijven mogen aanvragen. Vanuit ASBR Subsidium is er veel ervaring met dit soort HR gerelateerde aanvragen! De eerstvolgende openstelling voor de genoemde sectoren en samenwerkingen start vanaf 1 juni. De maximale subsidie bedraagt € 200.000,- voor  grootbedrijven en € 500.000,- voor samenwerkende MKB bedrijven. Gaat u ook met uw personeel en HR beleid aan de slag? Lees dan snel verder.

De subsidiabele activiteiten

  • De doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap. Dit moet duidelijk zijn toegesneden op de onderneming;
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten en subsidie
Voor initiatieven als bedoeld onder 1,2 en 3 komen zowel externe kosten als directe loonkosten in aanmerking. Bij externe kosten kun je denken aan de kosten van een HR-adviseur of een loopbaanpsycholoog. Voor directe loonkosten geldt dat de loonkosten van alle medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten subsidiabel zijn. Daarnaast geldt er een vaste toeslag van 15% op bovenstaande kosten als tegemoetkoming van overheadkosten.

Het subsidiepercentage voor bovengenoemde kosten bedraagt 60%. Het maximale subsidiebedrag verschilt. Voor grote landbouwbedrijven bedraagt het maximale subsidiebedrag € 20.000,-, voor grootbedrijven in de horeca- of recreatiesector bedraagt het € 200.000,- en voor samenwerkingsverbanden bedraagt het maximum maar liefst € 500.000,-. Hierbij geldt wel dat geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op meer dan € 200.000,-. De minimale subsidie voor zulk soort projecten betreft € 210.000,-.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700,- per jaar.

Aanvragen
Aanvragen is mogelijk van 1 juni 2023 tot en met 27 juli 2023.

LET OP! Aanvragen voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven worden behandeld op basis van volgorde van ontvangst! Wees er dus tijdig bij!

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de SLIM regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 12 60 460. Of mail naar info@asbr.nl.