SLIM regeling, subsidie voor Leren en Ontwikkelen, open in maart en september 2024

Gepubliceerd op 22 januari 2024

SLIM regeling, subsidie voor Leren en Ontwikkelen, open in maart en september 2024

In 2024 gaan er weer nieuwe aanvraagtijdvakken open om SLIM subsidie (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen) aan te vragen. MKB-ondernemingen in alle sectoren kunnen maar liefst 60% of zelfs 80% subsidie krijgen. In maart is de eerste aanvraagronde van kalenderjaar 2024 en in september de tweede. Voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector of samenwerkingsverbanden gaat het tijdvak in juni/juli open. Het doel is een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Subsidiabele activiteiten
Er kan voor de volgende activiteiten en kosten subsidie worden aangevraagd:

  1. de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten zijn directe loonkosten van eigen medewerkers of externe kosten voor bijv. een HR-adviseur of een loopbaanpsycholoog.

Subsidie
Voor MKB-ondernemingen bedraagt de subsidie 80% (klein) of 60% (middelgroot) van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- . De subsidie voor initiatief b, loopbaan- en ontwikkeltrajecten, bedraagt € 700,00 per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject. De subsidie voor praktijkleerplaatsen (d) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700,- per jaar.

Het is mogelijk voor MKB-bedrijven om een voorschot van maximaal 50% aan te vragen dat wordt uitgekeerd na subsidieverlening.

Grootbedrijven in de horeca of recreatiesector komen in aanmerking voor een subsidie van 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-. Voor landbouwbedrijven bedraagt het subsidiepercentage ook 60%.; het subsidiebedrag is voor deze doelgroep echter gemaximeerd op € 20.000,-.

Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het subsidiepercentage 60%. De maximale subsidie bedraagt in dit geval € 500.000,- waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband meer dan € 200.000,- kan ontvangen.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.