Investeren in duurzame energieproductie en klimaattransitie met de SDE++

De SDE++ gaat 28 juni a.s. weer open. Dit met een fors hoger budget dan voorgaande jaren, maar liefst 13 miljard! De aanvraag moet uiterlijk 6 oktober 2022 zijn ingediend. 

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO2) verminderen. Ook deze ronde komen projecten op het gebied van zonnepanelen of windmolens weer in aanmerking voor subsidie. 

Subsidiabele kosten 

Vorig jaar is de regeling al uitgebreid met een aantal nieuwe (sub)categorieën en ook dit jaar zal de regeling worden uitgebreid met o.a. waterstofproductie-installaties die direct aan een wind- of zonnepark gekoppeld zijn en hybride glasovens voor de industrie. 

De regeling is verdeeld in een aantal hoofdcategorieën: 

  • Hernieuwbare elektriciteit; 
  • Hernieuwbare warmte; 
  • Hernieuwbaar gas 
  • CO2-arme warmte; 
  • CO2-arme productie. 

Per hoofdcategorie zijn een aantal subcategorieën (of: technieken) geformuleerd. Elke categorie heeft een eigen uitwerking met verschillende voorwaarden. De populaire categorieën Zon en Wind, zoals we die kennen van de voorgaande regeling SDE+, zijn ook opgenomen in deze regeling als subcategorie. 

Subsidie
Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd: het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de mogelijke opbrengsten (het ‘correctiebedrag’). In geval van de categorieën Zon en Wind houdt dit concreet in dat u een aantal cent per opgewekte Kwh gesubsidieerd krijgt, 15 jaar lang. De hoogte van het basisbedrag hangt af van uw situatie én het moment van indienen. Het correctiebedrag wordt ieder jaar na afloop definitief bepaald en hangt af van de actuele kostprijzen. 

Aanvragen
Dit jaar is er één aanvraagronde. Er is sprake van een gefaseerde openstelling; wat het juiste moment is om in te dienen hangt van uw situatie af. Doorgaans geldt: hoe later de aanvraag wordt ingediend, hoe meer subsidie mogelijk is. Echter, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dus er is een risico dat erbij later indienen geen budget meer beschikbaar is. 

Interesse? 

Heeft u plannen om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolen(s) of een andere techniek en zijn deze plannen concreet? Dan is het slim om contact met ons op te nemen. Ook als de productie-installatie al wel is gerealiseerd, maar nog niet is aangesloten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.