Ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve MKB- en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 richt zich  met de instrumenten Innovatievouchers en subsidie Kennispartners voornamelijk op innovatieve MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Zij dienen daarbij actief te zijn in de sectoren:

 • High Tech Systems & Materials;
 • Life Sciences & Health;
 • Agro & Food;
 • Energie;
 • Milieutechnologie;
 • Crossovers tussen deze sectoren.

Innovatievoucher

De Innovatievouchers kunnen ingezet worden voor het verrichten van:

 • industrieel onderzoek;
 • experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie;
 • de ontwikkeling van een business case ten behoeve van het resultaat van deze verrichtingen.

De activiteiten moeten gericht zijn op algemene innovatie of koolstofarme innovatie.

De subsidie voor het verrichten van industrieel onderzoek bedraagt maximaal 50% tot een bedrag van € 50.000,-. De subsidie voor de business case bedraagt 50% tot een maximum van € 10.000,-. Op grond van de regeling mag het MKB-bedrijf maximaal drie keer subsidie krijgen met een maximum van € 100.000,-.

 • Het budget voor Gelderland is € 775.000,- voor algemene innovatie, en € 335.000,- voor koolstofarme innovatie.
 • Het budget voor de provincie Overijssel is respectievelijk € 495.000,- en € 185.000,-.

Subsidie Kennispartners

De Subsidie kennispartners wordt verstrekt aan kennispartners voor het geven van advies aan een MKB-onderneming die in aanmerking wil komen voor een Innovatievoucher. Per advies bedraagt de subsidie € 300,-. Per aanvraag is de maximale subsidie € 9.000,-.

 • Het budget hiervoor is € 150.000,-.

 

Indien u een MKB-bedrijf heeft in Oost-Nederland en voornemens bent te innoveren binnen de genoemde kennisgebieden, en hier financiële ondersteuning bij zoekt, dan is de OP EFRO regeling wellicht iets voor u. De subsidieaanvragen worden gehonoreerd met het principe “first-come first-serve” , dus enige haast is geboden.

Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie en een versnelling van uw eventuele aanvraag? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.