Rijden op waterstof serieus alternatief; 125 miljoen vrijgemaakt

Gepubliceerd op 28 september 2023

Rijden op waterstof serieus alternatief; 125 miljoen vrijgemaakt

Investeringen in waterstof als brandstof voor vrachtwagens en (bestel)auto’s worden rendabeler nu het demissionaire kabinet afgelopen maandag 125 miljoen euro beschikbaar stelt om ondernemers de overstap naar die groene brandstof te laten maken. Zie bijgevoegd artikel uit het Dagblad van het Noorden van 26 september jl., waarin klanten Hyzon Motors Europe en Holthausen Clean Technology naar voren worden gebracht als innovators binnen de sector.

Kabinet gaat overstap naar waterstof stimuleren
Middels de regeling Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit (TSZEM) wil het kabinet in 2024 ondernemers stimuleren te investeren in waterstoftankstations en waterstofvoertuigen. De conceptregeling ligt momenteel ter consultatie. Alleen het onderdeel Waterstof in Mobiliteit is vormgegeven; onderdelen Publieke laadinfrastructuur zwaar vervoer en Private laadinfrastructuur elektrische voertuigen nog niet. Binnen dit eerste onderdeel kan een samenwerkingsverband tussen een exploitant van een waterstoftankstation en een onderneming in de transport of logistiek in gezamenlijkheid subsidie aanvragen voor:

  1. De investering in de aanleg of opwaardering van een waterstoftankstation dat geschikt is of wordt voor zwaar wegvervoer, in combinatie met:
  2. De aanschaf van één of meerdere nieuwe emissievrije lichte of zware waterstofvoertuigen; of
  3. Retrofitting van één of meerdere vervoermiddelen, waardoor deze als emissievrije lichte of zware waterstofvoertuigen kwalificeren.

Indien een exploitant in het samenwerkingsverband al een waterstofstation exploiteert, kan er ook subsidie worden aangevraagd voor de onderdelen 2 en 3.

Het subsidiepercentage wat betreft 1) is 40% met een maximum van 2 mln. Voor de punten 2) en 3) geldt een percentage van 80% met een maximum van 3 mln. per aanvraag en een specifiek maximum per voertuigcategorie. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 maart 2024 tot en met 16 april 2024, van 4 maart 2025 tot en met 15 april 2025, en van 3 maart 2026 tot en met 15 april 2026.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Overweegt u ook te investeren in waterstof? Neem tijdig contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar subsidium@asbr.nl