Regionale Investeringssteun 2015 (RIG 2015) gepubliceerd

14 juli jl. publiceerde de provincie Groningen de subsidieregeling RIG 2015 en besloot zij ook tot intrekking van de subsidieregeling RIG 2014. Er zijn nauwelijks wijzigingen opgetreden in de nieuwe regeling. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 6.850.000. De verdeling van dit bedrag vindt plaats op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

 

 

 

 

De RIG is in het najaar van 2014 in werking getreden met een looptijd van 4 jaar. De regeling vloeit voort uit het na het faillissement van Aldel door de commissie-Willems uitgebrachte rapport Chemiecluster op stoom, actieplan chemiecluster Eemsdelta. De subsidie is bedoeld voor zowel MKB-ers als grote ondernemingen die willen investeren of zich vestigen willen binnen de Eemsdelta-regio of het Zernike Campus. De RIG regeling heeft als doel het stimuleren van  de economische structuur en het creëren van banen.

Onder het gebied Eemsdelta vallen de gemeenten: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum. Zernike Campus is het gehele gebied met het  postcode nummer 9747. Aanvragen voor de eerste tranche kunnen bij de provincie Groningen worden ingediend waarbij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de projecten zal beoordelen

Voor MKB-bedrijven komen projecten in aanmerking waarbij investering gedaan worden ten behoeve van een nieuwe economische activiteit, zoals vestigingsprojecten, wijzigingsprojecten en uitbreiding en diversificatie projecten. De regeling richt zich voor grote bedrijven specifiek op ondersteuning bij nieuwe economische activiteit waarbij het zich specifiek richt op vestiging en diversificatie projecten.

Projecten die in aanmerking komen moeten een minimaal € 1.000.000,- aan subsidiabele kosten omvatten. Verder dienen minimaal 25% van de subsidiabele kosten met eigen middelen van de aanvrager worden gefinancierd. Geen subsidie wordt verstrekt aan activiteiten in de:

  • IJzer- en staalindustrie;
  • Kolenindustrie;
  • Scheepsbouw;
  • Synthetische vezelindustrie;
  • Vervoerssector;
  • Energieproductie, -distributie en -infrastructuur.

Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.