In 2022 wederom budget voor onderhoud rijksmonumenten in Groningen!

Ook dit jaar is er budget beschikbaar voor de Regeling Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) waarin de kosten voor regulier onderhoud wordt gesubsidieerd. Zelfs met terugwerkende kracht. Eigenaren van rijksmonumenten in de zogenaamde aardbevingsgemeenten worden gestimuleerd om onderhoud te plegen aan hun rijksmonument om verval te voorkomen. Cultureel erfgoed in de regio wordt hiermee behouden en daarmee de identiteit van de provincie Groningen.

Rijksmonumenten met een woonfunctie gelegen in een aardbevingsgemeente kunnen in 2022 een aanvraag indienen voor kosten die maximaal één jaar geleden zijn gemaakt of nog gemaakt moeten worden in het komende anderhalf jaar. Per kalenderjaar kan één keer subsidie worden verkregen met een maximum van € 24.500,-. Subsidiabele kosten zijn sobere en doelmatige werkzaamheden, die behoren tot het normale onderhoud, waarmee verval wordt voorkomen. Denk hierbij aan schilderwerkzaamheden of pleisterwerk. Ook energiebesparende maatregelen en vervangende dakbedekking zijn onder voorwaarden mogelijk.

Het subsidiepercentage is maximaal 70% van de kosten. Het budget is € 1,35 miljoen. De aardbevingsgemeenten zijn (grenzen 2018): Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer, Winsum en Oldambt. Naast particuliere eigenaren kunnen ook rechtspersonen of een vereniging van eigenaren een aanvraag indienen.

Interesse en/of deskundig advies?
Bent u in bezit van een rijksmonument? Heeft u vragen of wilt u advies of ondersteuning? Wij helpen u graag! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.