R&D samenwerkingsprojecten van MKB ondernemingen per 1 juni weer subsidiabel in heel Nederland

Vanaf 1 juni aanstaande is het weer mogelijk om in heel Nederland een aanvraag te doen in het kader van een MIT R&D samenwerkingsprojecten. MKB-ondernemingen die samenwerking in een project dat is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten kunnen maximaal 35% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Alle aanvragen die op tijd zijn ontvangen worden beoordeeld en gerangschikt. Het is dus van belang dat de kwaliteit van het projectplan hoog is. 

Het project moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de gedefinieerde topsectoren: Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en ZorgLandbouw, Water en VoedselVeiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen. Dat laatste is een overkoepelend thema. Deze KIA’s zijn uitgebreid beschreven en samen met u zullen we beschrijven hoe het project daarbij aansluit. 

Subsidiabele kosten 
De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. Onderstaand de totale opsomming van mogelijk subsidiabele kosten: 

  • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel; 
  • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt; 
  • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt; 
  • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien; 
  • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 

Subsidie 
Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende subsidiebedragen: 

R&D-samenwerking (klein):

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten;
  • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer; 

R&D-samenwerking (groot):

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten; 
  • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer; 

Voor beidvarianten geldt dat de deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband een evenwichtig(e) samenwerkingsverband vormen qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers, één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen en de looptijd van het project maximaal 2 jaar bedraagt.  Aanvragen is mogelijk tot 9 september 2021.

Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u in samenwerking een R&D project gaan uitvoeren? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we kunnen werken aan een kwalitatief goede aanvraag. Neem contactop met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, mail naar info@asbr.nl of plan direct een inventariserende videocallmet een van de adviseurs.