Provincie Groningen stelt ruim 5 ton beschikbaar voor scholing en stages

De provincie Groningen stelt vanaf 1 maart twee nieuwe subsidieregelingen open voor ondernemersbedrijven, kennisinstellingen en organisaties. Het gaat om de subsidieregeling arbeidsmarktscholing waarbij ondernemers en medewerkers kort gezegd 70% van de scholingskosten (maximaal € 4.000,- per aanvraag, er zijn twee aanvragen mogelijk) gesubsidieerd kunnen krijgen. Vanuit de regeling voor stageplaatsen kan € 1.000,- of € 1.500,- worden verkregen. Het geld komt uit het zogenaamde Coronafonds. In eerste instantie was er voor de beide regelingen gezamenlijk € 500.000,- beschikbaar. Omdat de regelingen zeer succesvol zijn gebleken is er extra budget vrijgemaakt. Voor de subsidieregeling Arbeidsmarktscholing is dit € 200.000,- extra, voor de regeling Stageplaatsen € 100.000,-.

Subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen 

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die willen investeren in scholing en van hun medewerkers. Door scholing te stimuleren verbetert de Groningse arbeidsmarkt. Organisaties kunnen via deze regeling maar liefst 70% van de scholingskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 4.000,- per aanvraag. Een organisatie mag maximaal 2 keer van deze regeling gebruikmaken.  

Een aantal voorwaarden: 

  • De scholingsactiviteit moet worden aangeboden door een onafhankelijke deskundige; 
  • De deskundige moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
  • De opleidingskosten moeten minimaal € 500,- bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen; 
  • Kosten komen alleen in aanmerking voor subsidie als de verplichtingen ná 1 januari 2021 zijn aangegaan; 
  • Je mag in één aanvraag de kosten van één scholingsactiviteit, maar wel van meerdere deelnemers, opnemen. 

Subsidie Stageplaatsen Groningen 

De subsidieregeling stageplaatsen stimuleert ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties om een veilige stageplaats aan te bieden aan leerlingen en studenten. Het gaat om studenten van het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Mbo, Hbo en WO. Afhankelijk van de omvang van de stage kan per aanvraag € 1.000,- (stage van 280 – 400 uren) of € 1.500,- (>400 uren) subsidie worden verkregen. Een organisatie mag maximaal 2 keer van deze regeling gebruik maken. Verder moet de stage binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie worden afgerond.  

Interesse? 

Interesse? Reageer dan snel! Met de intrede van Covid-19 is het subsidielandschap sterk veranderd en zijn budgetten sneller uitgeput dan ooit tevoren. Neem vandaar snel contact op met ons om uw plannen te spiegelen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Ook de opleidingen van ASBR Compaz zijn trouwens subsidiabel. 

Neem bij vragen contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan hier direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.