Provincie Friesland verlengt en breidt COVID-19 subsidieregeling uit voor kosten maatregelen

Provincie Friesland opende op 13 juli 2020 de ”Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân”. Via deze regeling kunnen Friese ondernemers uit verschillende sectoren subsidie aanvragen voor het coronaproof maken van haar faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie Friesland heeft hiervoor ruim € 900.00,- beschikbaar gesteld. Vanaf vandaag, 26 oktober, zijn er wijzigingen in de regeling doorgevoerd, namelijk:: de regeling sluit nu 1 april 2021, er mogen maximaal 3 aanvragen worden ingediend en ondernemingen uit meer sectoren mogen een aanvraag indienen.

Subsidie
Ondernemers in de horeca, logies, toerisme, sport of reisbemiddeling kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 1.500,- per aanvraag.  Kosten die subsidiabel gesteld kunnen worden zijn kosten voor materiaal en werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen.

Voorwaarden

  • De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020;
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal €1.000,- bedragen (dus minimaal € 2.000,- aan kosten);
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen;
  • Per onderneming kunnen maximaal drie aanvragen worden ingediend;
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.