Provincie Friesland stimuleert internationale marktverkenning en -ontwikkeling

Om het aantal Friese bedrijven dat exporteert te laten toenemen heeft de Provincie Friesland twee subsidieregelingen opengesteld voor MKB’ers:

1. Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020;
2. International Business Fryslân (IBF) Handelsmissies en Beurzen.

In dit bericht is de regeling ‘Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020’ verder uitgelicht. Klik hier voor een nadere toelichting van de mogelijkheden van de regeling ‘International Business Fryslân (IBF) Handelsmissies en Beurzen’.

Internationaal Ondernemen Fryslân
De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân is onlangs gepubliceerd en is vanaf 7 november 2016 t/ 31 december 2020 geopend. Met de regeling biedt de provincie Fryslân financiële ondersteuning bij internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten. De komende vier jaar is voor deze regeling € 1,8 miljoen beschikbaar.

Subsidiabele activiteiten zijn verdeeld in twee categorieën:

Internationale Marktverkenningsactiviteiten
a. haalbaarheidsonderzoek: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige, of de onderneming in staat is om producten of diensten te gaan exporteren;

b. marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet;

c. exportplan: het laten opstellen van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse markten, dat resulteert in een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de producten of diensten en de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.

Internationale Marktontwikkelingsactiviteiten
d. kennisvergroting export: deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export die wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen;

e. vertaling export: het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlands naar een buitenlandse taal;

f. ontwikkelingsprogramma: het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager door een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;

g. matchmaking: het inschakelen van een externe deskundige om contact te leggen tussen de onderneming van de aanvrager en één of meer nieuwe buitenlandse partners of klanten op het gebied van inkoop of verkoop dan wel voor het tot stand laten komen van import- of exportactiviteiten vanuit of naar een bepaald land.

Voorwaarden
Het subsidiepercentage is 50% met een maximum van € 5.000,- per activiteit voor de onderdelen a t/m e en maximaal € 10.000,- per activiteit f en g. Minimale subsidie is € 1.000,-. Er kan één aanvraag voor elke afzonderlijke activiteit worden ingediend. Vóór ontvangst van de aanvraag mogen nog geen verplichtingen zijn aangegaan en na ontvangst van de aanvraag heeft de aanvrager 1 jaar voor de uitvoering van het project.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw kosten voor internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.