Provincie Friesland stimuleert internationale handelsmissies en beurzen

Om het aantal Friese bedrijven dat exporteert te laten toenemen heeft de Provincie Friesland twee subsidieregelingen opengesteld voor MKB’ers:

1. Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020;
2. International Business Fryslân (IBF) Handelsmissies en Beurzen.

In dit bericht is de regeling ‘International Business Fryslân (IBF) Handelsmissies en Beurzen’ verder uitgelicht. Klik hier voor een nadere toelichting van de mogelijkheden van de regeling ‘Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020’

International Business Fryslân (IBF) Handelsmissies en Beurzen
De regeling stimuleert Friese MKB bedrijven in hun exportactiviteiten in de vorm van deelname aan een uitgaande handelsmissie of internationale beurs op het gebied van export in Nederland of het buitenland. Onlangs is het aanvraagtijdvak voor de regeling verruimd: tot 31 december 2017 kan een aanvraag worden ingediend.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,00 exclusief BTW. Subsidiabele kosten zijn:

Handelsmissie

  • reis- en verblijfskosten
  • inhuur tolk
  • kosten begeleiding handelsagenten

Internationale vakbeurs

  • huurkosten stand of standplaats
  • huur audiovisuele middelen
  • kosten bouw stand door derden
  • transportkosten vervoer beursmateriaal
  • kosten opslag beursmateriaal ter plekke

Subsidieplafond verhoogd!

Wegens succes stelt de provincie Fryslân € 310.000 extra beschikbaar (totaal € 510.000) voor de regeling Handelsmissies en Beurzen. Zo hebben meer Friese midden- en kleinbedrijven (mkb) de kans om een bijdrage te ontvangen.

Er zat € 200.000 in de subsidiepot. Daarvan is nu € 160.000 aan 43 bedrijven uitgekeerd.

Als u al kosten heeft gemaakt, maar nog geen aanvraag heeft ingediend zijn er nog mogelijkheden: tot 4 weken voor ontvangst van de aanvraag mogen er verplichtingen zijn aangegaan. Er kan aan een onderneming in de aanvraagperiode subsidie verleend voor deelname aan één handelsmissie en/of vakbeurs.

De handelsmissie of vakbeurs vindt plaats binnen 1 jaar na indiening van de aanvraag. De handelsmissie moet vermeld staan op de Agenda Internationaal ondernemen of op de agenda van WTC Noord NL en is aantoonbaar middels rapportage voorbereid met een zakenpartnerscan.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw deelname aan (vak)beurzen of handelsmissies in aanmerking komt? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.