Provincie Drenthe stimuleert internationaal ondernemen

Onderneemt u als Drents ondernemer Internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten of neemt u deel aan handelsmissies? Grote kans dat wij een subsidiebijdrage voor u kunnen realiseren! Met de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe ondersteunt de provincie MKB-ondernemers op het gebied van internationale handel. Er wordt subsidie verstrekt voor de volgende activiteiten:

1. Internationale marktverkenningsactiviteiten

  • Haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of de onderneming in staat is de producten of diensten te exporteren;
  • Marktonderzoek naar landen of buitenlandse markten;
  • Het laten ontwikkelen en opstellen van een exportplan.

2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten

  • Kennisvergroting export d.m.v. deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export;
  • Het laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie naar een buitenlandse taal;
  • Ontwikkelingsprogramma gericht op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten, dan wel het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;
  • Zakenpartnerscan, zijnde een afgerond onderzoek naar mogelijke zakenpartners in de beoogde buitenlandse markt.

3. Handelsmissies

  • Deelname aan uitgaande handelsmissies waarin onderneming beperkt handel verricht;
  • Deelname aan een internationale beurs met een eigen stand.

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van het inhuren van een externe deskundige en/of voor deelname aan een handelsmissie of beurs.

De bijdrage voor internationale marktverkenningsactiviteiten en marktontwikkelingsactiviteiten is maximaal 50% met van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000 per activiteit. De bijdrage voor een handelsmissie activiteit is maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 3.000.

De regeling loopt t/m 30 september 2021.

Interesse? Bent u benieuwd of uw kosten voor internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.