Lubrizol implementeert leercultuur rond werk en duurzame inzetbaarheid met ESF*-subsidie

 

Lubrizol Advanced Materials Resin B.V. in Delfzijl – onderdeel van een internationale onderneming –  is gespecialiseerd in de productie van gechloreerde pvc. Dit wordt onder andere gebruikt in kunststofleidingen, fittingen, afsluiters voor watersystemen, sprinklerinstallaties, creditcards en gevelbeplating.

Op de vestiging in Delfzijl zijn 26 personen werkzaam. Lubrizol is zich zeer bewust van het belang van gemotiveerd personeel, dat eigen verantwoordelijkheid kan nemen en dat zich kan blijven ontwikkelen.

Al langer is Lubrizol actief met het ontwikkelen van beleid en activiteiten om haar medewerkers gedurende hun gehele loopbaan breed inzetbaar, actief en betrokken te houden. Eind 2014 deed het bedrijf succesvol een beroep op de regeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). In een eerder stadium rondde het bedrijf, in samenwerking met Coachkwadraat, een vooronderzoek- en adviestraject af, gericht op duurzame inzetbaarheid en het sturen van mensen op eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling en motivatie. Met de nu toegekende subsidie kunnen de vervolgstappen worden genomen: de implementatie van het nieuw ontwikkelde beleid. Ook daarin wordt Lubrizol begeleid door een externe adviseur/coach van Coachkwadraat.

Concreet wil Lubrizol de leercultuur veranderen en de zelfredzaamheid en het lerende en zelfsturende vermogen van het personeel ontwikkelen. Dit moet resulteren in:

  • Actievere participatie in en betrokkenheid bij het bedrijf en ten aanzien van het eindresultaat
  • Bewustwording voor wat betreft de eigen mogelijkheden en (bedrijfs-)ontwikkelingen en vraagstukken, en
  • Bespreekbaar maken van deze mogelijkheden en ontwikkelingen met collega’s en het management, alsmede
  • Elkaar – inclusief het management – feedback kunnen en durven geven / aanspreken op ongewenst gedrag met betrekking tot functionering en veiligheid
  • Verbetering van de levensstijl / gezondheid
  • Verhoging van de arbeidstevredenheid
  • Verhoging van de productiviteit / toegevoegde waarde

Iedere medewerker houdt zijn of haar eigen persoonlijk visie- en ontwikkeldocument bij. Daarnaast wordt het thema Duurzame Inzetbaarheid onderdeel van de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus, alsmede het dagelijkse overleg.

Zeer waarschijnlijk krijgt de ESF-regeling eind 2015 een vervolg.

Houd onze website in de gaten, en abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

* Europees Sociaal Fonds