Prinsjesdag positief voor de WBSO en RDA

In het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2015 zijn de budgetten en percentages van zowel de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) als de Research en Development Aftrek (RDA) opgenomen. De  WBSO faciliteert loonkosten van R&D-activiteiten en leidt tot een vermindering afdracht loonbelasting. De RDA faciliteert niet-loonkosten en investeringen specifiek t.b.v. R&D activiteiten en leidt tot een extra aftrek op de belastbare winst.

 

Voor inhoudingsplichtigen blijven de percentages voor de WBSO in 2015 gelijk aan 2014. Dit betekent dat over de eerste € 250.000,- aan S&O-loonkosten een afdrachtvermindering van 35% kan worden verkregen. Voor zogenaamde technostarters bedraagt dit percentage 50%. Voor de overige S&O-loonkosten is het percentage vastgesteld op 14%.

Zelfstandigen kunnen wederom in aanmerking komen voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De bedragen voor de zelfstandigenaftrek, zullen, inclusief de extra aftrek voor starters, nog worden geïndexeerd.

 

Ook het RDA percentage zal in 2015 naar verwachting worden gehandhaafd op 60%, conform het in 2014 gehanteerde percentage. Dit komt overeen met een netto voordeel van 15% bij een belastingtarief van 25%. Eind 2014 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2015 bij ministeriele regeling vastgesteld.

 

Om per 1 januari 2015 in aanmerking te komen moeten inhoudingsplichtigen uiterlijk 30 november aanstaande een aanvraag indienen. Zelfstandigen kunnen van de faciliteit gebruik maken vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

 

Komt u in aanmerking voor de WBSO en RDA?

Kortom, de WBSO en RDA blijven ook in 2015 interessant voor organisaties, die zelf innovatieve projecten en speur- en ontwikkelingswerk organiseren. Wanneer de technische ontwikkeling nieuw is voor de organisatie en dient ter oplossing van technische knelpunten, komt u al in aanmerking. Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar subsidium@asbr.nl.